Overeenkomst verhuizing VAVO Rijnmond College naar Kop van Zuid

Ben je gezakt, wil je herprofileren, een nieuwe start maken of gewoon die volgende stap zetten? Wij helpen je groeien. Op het VAVO Rijnmond College in Rotterdam behaal je jouw diploma of deelcertificaten mavo, havo of vwo.

VAVO Rijnmond College verhuist per 1 augustus 2018 naar de Kop van Zuid in Rotterdam. Vanaf die datum is het VAVO medegebruiker van het pand van Hogeschool Inholland aan de Posthumalaan 90. Op 29 maart ondertekenden VAVO Rijnmond College en Hogeschool Inholland de overeenkomst met betrekking tot deze verhuizing. VAVO Rijnmond College is een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine. De school is nu nog gevestigd op de Albeda-locatie Mathenesserlaan. Bij het VAVO kunnen (jong) volwassenen die nog geen diploma hebben, hun mavo-, havo- of vwo-diploma halen.

Voor leerlingen van VAVO Rijnmond College biedt Hogeschool Inholland een inspirerende omgeving. Al tijdens hun (voor)examenjaar kunnen leerlingen straks kennis maken met het hoger onderwijs. Bijvoorbeeld door de inzet van hbo-peercoaches (studenten van Hogeschool Inholland) en gastcolleges van docenten van Hogeschool Inholland of gastdocenten uit het bedrijfsleven.

Verder komen zij op verschillende plekken in het gebouw studenten van Inholland tegen zoals in het restaurant. Ook de aanwezigheid van het Studiekeuzeadviescentrum maakt het voor leerlingen van het VAVO eenvoudiger om daar eens binnen te stappen voor een studiekeuzegesprek of –workshop, het bezoeken van open dagen of een dagje meelopen tijdens een proefstudeerdag. Dit maakt de kans op de juiste keuze voor een vervolgstudie groter en maakt succesvol doorstuderen mogelijk.

Via het project ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’ werkt VAVO Rijnmond College reeds samen met de hogescholen in Rotterdam. Inhuizing in het gebouw van Hogeschool Inholland biedt het VAVO en Hogeschool Inholland kansen om die samenwerking te intensiveren. Het VAVO Rijnmond College heeft gemiddeld 1.500 leerlingen waarvan er zo’n 300 jaarlijks doorstromen naar het hbo.

Fotobijschrift: v.l.n.r. René Louwerse (cvb-lid Albeda), Liane van der Helm (rector VAVO Rijnmond College) en Marcel Nollen (cvb-lid Inholland).

Menu