Start nieuwe schooljaar

Ben je gezakt, wil je herprofileren, een nieuwe start maken of gewoon die volgende stap zetten? Wij helpen je groeien. Op het VAVO Rijnmond College in Rotterdam behaal je jouw diploma of deelcertificaten mavo, havo of vwo.

Op maandag 31 augustus is het nieuwe schooljaar van start gegaan met de introductie voor de leerlingen die zich hebben ingeschreven voor havo X. Voor zowel de leerlingen als voor het VAVO Rijnmond College een spannend moment. Het is het eerste jaar dat havo X wordt aangeboden. Corona maakt alles anders: in plaats van een gezamenlijke ontvangst in het grote auditorium maakten de leerlingen nu kennis met elkaar en de mentor in kleine groepen. De speurtocht door Rotterdam en de rondvaart door de haven van Rotterdam konden geen doorgang vinden. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet.

Een week later vonden met eenzelfde opzet de introducties plaats van de dag- en avondopleidingen: mavo, havo-5, havo-5i, vwo-snel en V6. Kleine groepen die onder leiding van de mentor alle noodzakelijke informatie kregen aangeboden.

De overeenkomst bij alle introducties was natuurlijk de uitleg van het onderwijsconcept ‘flipping the classroom’ dat toegepast wordt tijdens de corona periode. Leerlingen volgen minimaal één keer per week fysiek les en werken daarnaast zelfstandig aan opdrachten. ‘Flipping the Classroom’ is een bijzondere vorm van digitaal onderwijs die de leerlingen aanzet tot het nemen van eigen verantwoordelijkheden.

Weektaak
In tegenstelling tot de ‘gewone’ digitale les die op slechts één tijdstip op afstand gevolgd kan worden, biedt het principe van ‘Flipping the Classroom’ een aantal voordelen voor de leerling. ‘Flipping’ maakt het niet meer noodzakelijk dat een leerling op één bepaald tijdstip inlogt en dan min of meer passief de les volgt. Bij ‘Flipping de Classroom’ staat er elke week digitaal een taak voor de leerlingen klaar (de weektaak). Er is wel één belangrijke voorwaarde: de weektaak moet gemaakt en ingeleverd zijn voor dat een leerling aan de fysieke les kan/mag meedoen. In de fysieke les wordt nader ingegaan op de stof uit de weekplanner.

Flipping
Hoewel het schooljaar nog maar net gestart is, zijn er nu al positieve geluiden te horen: de leerlingen waarderen de kleine groepen en vinden het principe van ‘Flipping’ prettig. Dat een en ander nog niet op rolletjes loopt mag geen verrassing zijn: zowel leerlingen als docent moeten ook wennen aan de nieuwe opzet. Voor iedereen nu nog zo af en toe vallen en opstaan. Maar het succes is bereikbaar!

What do you want to do ?

New mail

Menu