Profielen MAVO VMBO-TL

  1. Home
  2. /
  3. Profielen MAVO VMBO-TL

Alle onderwijstrajecten zijn naar wens in deeltijd, dus voor enkele vakken, te volgen.
Een volledig pakket bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel.
Het algemene deel is voor iedereen gelijk, het profieldeel bevat zowel verplichte vakken als
keuzevakken. In het vrije deel kies je zelf twee keuze-examenvakken.
Een volledig pakket bestaat uit minimaal 8 vakken.

Hieronder vindt je een overzicht van de profielen mavo Economie, Landbouw, Techniek en Zorg.

Aanmelden

Veelgestelde Vragen

Download Folder

Sectoren MAVO

ECONOMIE

GEMEENSCHAPPELIJK DEEL
– Nederlands
– Engels
– Maatschappijleer
– Rekenen
– Profielwerkstuk

PROFIELDEEL
– Economie
– 1 vak uit: Frans, Duits of Wiskunde

VRIJE DEEL
– 2 keuze-examenvakken

LANDBOUW

GEMEENSCHAPPELIJK DEEL
– Nederlands
– Engels
– Maatschappijleer
– Rekenen
– Profielwerkstuk

PROFIELDEEL
– Wiskunde
– 1 vak uit: Nask 1 of Biologie.

VRIJE DEEL
– 2 keuze-examenvakken

TECHNIEK

GEMEENSCHAPPELIJK DEEL
– Gemeenschappelijk deel
– Nederlands
– Engels
– Maatschappijleer
– Rekenen
– Profielwerkstuk

PROFIELDEEL
– Wiskunde
– Nask 1

VRIJE DEEL
– 2 keuze-examenvakken

ZORG & WELZIJN

GEMEENSCHAPPELIJK DEEL
– Nederlands
– Engels
– Maatschappijleer
– Rekenen
– Profielwerkstuk

PROFIELDEEL
– Biologie
– 1 vak uit: Wiskunde, Maatschappijkunde, Geschiedenis, Aardrijkskunde

VRIJE DEEL
– 2 keuze-examenvakken