Pilot goalsetting van de Erasmus Universiteit op het VAVO Rijnmond College

Ben je gezakt, wil je herprofileren, een nieuwe start maken of gewoon die volgende stap zetten? Wij helpen je groeien. Op het VAVO Rijnmond College in Rotterdam behaal je jouw diploma of deelcertificaten mavo, havo of vwo.

Het VAVO Rijnmond College werkt mee aan een onderzoek naar goalsetting van de Erasmus Universiteit. Leerlingen stellen hierbij duidelijke doelen voor zichzelf. Voor eerstejaarsstudenten bleek deze methode al effectief te zijn

Goalsetting, oftewel het stellen van doelen, wordt gezien als een belangrijke factor voor studiesucces. Leerlingen die een duidelijk doel hebben presteren beter, zijn gelukkiger en leven zelfs langer.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit.  Hoewel dit onderzoek in eerste instantie onder de eerstejaarsstudenten van deze opleiding werd uitgevoerd, blijkt het ook relevant te zijn voor het voortgezet onderwijs. Interessante materie voor de leerlingen van ons VAVO Rijnmond College! Want: als leerlingen duidelijke doelen hebben waaraan ze werken en betere studieresultaten het gevolg zijn, dan bevordert dit dus de kansengelijkheid. Redenen genoeg om deel te nemen aan deze pilot en te kijken wat het op kan leveren voor de leerlingen van het VAVO Rijnmond College. Binnen de mentorgroep van Erwin van Middelkoop zal daarom door de onderzoeksgroep van de Erasmus Universiteit een vragenlijst worden afgenomen en verschillende interventies worden gedaan in een daarvoor bestemd mentoruur. Hopelijk levert het mooie resultaten op waar we in de toekomst op kunnen voortborduren. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!

 

Menu