Kunst 21+

Kunst algemeen volwassenen 21+

Havo 4 Kunst algemeen (dag)

Tijdens deze opleiding krijgt u les over de geschiedenis van muziek, theater, film, dans, beeldende kunst en architectuur. U leert analyseren hoe en in welke context iets is gemaakt, gespeeld, gedanst, gecomponeerd of gefilmd. U doet kennis op over de rol van kunst in vroegere tijden maar ook over de invloed van massacultuur op de verschillende kunsten in onze eigen tijd. De opleiding is bedoeld voor volwassenen (21+) met interesse in de verschillende kunsten en voldoende lees- en schrijfvaardigheid in de Nederlandse taal. Voorkennis is niet nodig.

Inhoud van de opleiding

  • Hofcultuur in de zestiende en zeventiende eeuw
  • Burgerlijke cultuur in Nederland (de Gouden eeuw) en barok
  • Moderne kunst begin twintigste eeuw
  • Massacultuur en postmodernisme

Methode

We werken met het tekstboek havo/vwo Bespiegeling, kunsten in samenhang (uitgeverij Staal&Roeland). Met de aanvullende digitale licentie kunt u ook thuis de muziek- en filmfragmenten uit het boek beluisteren en bekijken. Tekstboek Bespiegeling (ISBN 9789492000286): € 22,28 (huur). Leerlinglicentie (ISBN 9789492000316): € 7,50 (koop)

Lestijden en kosten

De lessen vinden elke vrijdag plaats van 11.30 uur tot 13.30 uur.

Kosten: 84,27 euro per jaar, exclusief de aanschaf van boeken.

Er zijn vier toetsperiodes per jaar. Ook krijgt u huiswerk.

Aanmelden

Aanmelden kan via deze website. Als u meerdere 21+ opleidingen wilt volgen, hoeft u zich maar voor één van die opleidingen aan te melden. De inschrijving voor de andere opleiding(en) wordt dan, mits er plaats is, ook in orde gemaakt.

Aanmelden

Veelgestelde Vragen

Download Folder