Italiaans vwo 6 21 +

Italiaans is weliswaar geen wereldtaal, maar zowel de taal als het land hebben door de eeuwen heen velen weten te boeien. Dat is niet verwonderlijk: Italië heeft gevarieerde landschappen, een rijke cultuur en geschiedenis en een beroemde keuken.

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor deze prachtige taal en die, op het Vavo Rijnmond College of elders,  Italiaans heeft geleerd en niveau A2 heeft gehaald.

Bij twijfel over het instapniveau graag contact opnemen met de docent.

De afgelopen jaren hebben de studenten van de huidige groep gewerkt met de leergang Con piacere deel 2; we zijn gekomen tot halverwege.
Tijdens de tweejarige cursus Italiaans elementair VWO zullen we deel 2 en 3 doorwerken en daarnaast aanvullend lesmateriaal gebruiken.
In VWO 5 zal het accent liggen op de taalverwerving, waarbij alle vaardigheden – lezen, spreken, schrijven en luisteren – aan bod komen.
In leerjaar 6 wordt ook getraind ter voorbereiding op de schoolexamens.

Lestijden en kosten:

Op de volgende pagina kunt u de lestijden en de kosten zien van de 21+ opleidingen: overzicht lestijden 21+ opleidingen.
De genoemde kosten zijn  exclusief de kosten voor de aanschaf van boeken.

Aanmelden kan uitsluitend via deze website.
N.B.: als u meerdere 21+ opleidingen zou willen gaan volgen, hoeft u zich maar voor één van die opleidingen aan te melden. De inschrijving voor de andere opleiding(en) wordt dan ook in orde gemaakt tijdens het intakegesprek, mits er nog plaats is.

Aanmelden

Veelgestelde Vragen

Download Folder