Frans 21+

Frans voor volwassenen 21+

Frans volgen bij het VAVO Rijnmond College is een investering in uzelf. De opleidingen zijn bedoeld voor iedereen die Frans wil leren. Na afloop bent u in staat in om de Franse taal te gebruiken in uiteenlopende dagelijkse situaties. Kortom: ideaal voor iedereen die Frans wil leren spreken voor vakantie of beroep. Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over lestijden, kosten, huiswerk, toetsen en aanmelden.

U kunt bij ons in het schooljaar 2020-2021 de volgende opleidingen volgen:

 • Mavo 3 (dag)
 • Havo 4 en 5 (dag)
 • Vwo 6 (avond)

Mavo 3 (dag)

Mavo 3 is bij ons het nul-niveau. Deze groep is voor beginners of voor mensen die weer bij nul willen beginnen. In mavo 3 komen de vier basisvaardigheden van de Franse taal uitgebreid aan bod: lezen, luisteren, schrijven en spreken. U leert de belangrijkste grammaticale vormen en bouwt een goede woordenschat op. We werken met de methode ‘C’est bien ça, deel 1’ (€80,- een complete leergang Frans voor volwassenen). De hoofdstukken uit het boek behandelen alledaagse thema’s. U behaalt met deze opleiding het niveau A1 van het Europees Referentiekader. Tevens bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar een vervolgtraject: mavo 4 (eindexamen mavo).

Havo 4 (dag)

Heeft u al enige kennis van de Franse taal en wilt u daarop voortborduren? Gaat u wel eens naar Frankrijk en wilt u een gesprekje met de Fransen kunnen voeren? Wilt u eenvoudige Franse krantenberichten kunnen begrijpen? In havo 4 komen de vier basisvaardigheden uitgebreid aan bod: lezen, luisteren, schrijven en spreken. Plus eenvoudige literaire teksten, zoals een kort verhaal of een klein boekje.

We gaan er op dit niveau van uit dat u enige kennis van het Frans heeft, zoals een beperkt aantal onregelmatige werkwoorden (avoir, être, aller, faire), de tegenwoordige tijd en de passé composé (voltooide tijd). Ook heeft u een bescheiden woordenschat op het niveau van eind vmbo-tl/mavo/mulo of vergelijkbaar als u die kennis in de praktijk heeft opgedaan.

Maar, zeker in de eerste maanden, is er ruimte om basiskennis wat op te halen of aan te vullen. Havo 4 is dus heel geschikt als u niet helemaal bij het begin hoeft te beginnen, maar ook nog niet echt tot de gevorderden behoort. Na dit jaar kunt u doorstromen naar de examenklas havo 5 en dan het havo-certificaat behalen.

Havo 5 (dag)

In havo 5 gaan we verder met het lesboek: Perspectives nieuw deel 2. We vervolgen onze reis door de Franstalige wereld, waarbij ook letterkunde een plaats heeft in het programma. Alle onderdelen van de Franse taal komen aan bod bij thema’s als: huizen en bewoning, werk, vakantie en vrije tijd, familie, boodschappen, eten en drinken. In deze klas wordt eindexamen Frans op havo 5 niveau gedaan. U doet het schoolexamen in schrijven, spreken, luisteren en letterkunde. U behaalt dan het niveau A2/B1 Frans van het Europees referentiekader.

Vwo 6 (avond)

In vwo 6 wordt de nodige voorkennis aanwezig verondersteld. U heeft een havo- (of hieraan gelijkwaardig) diploma en uw woordenschat is ook op dit niveau. Mogelijk heeft u uw kennis meer in de praktijk opgedaan en wilt u deze perfectioneren op de onderdelen spreken, luisteren, schrijven en lezen. U kent bijvoorbeeld  een aantal onregelmatige werkwoorden (avoir, être, aller, faire, pouvoir, etc.) en vijf werkwoordstijden: de tegenwoordige tijd, passé composé (voltooide tijd), de imparfait, futur en conditionnel en de gebiedende wijs. Ook heeft u ervaring met tekstbegrip (luisteren en lezen).

In vwo 6 wordt ook literatuurgeschiedenis behandeld en u leest 3 à 4 (meest moderne) literaire werken. We gebruiken de methode Libre Service V6 (4e editie) . Dit boek is ook te huur via Van Dijk. In deze klas wordt eindexamen Frans op vwo 6 niveau gedaan. U behaalt dan het niveau B1/B2 Frans van het Europees referentiekader.

Lestijden en kosten per jaar

 • Mavo 3 (dag): donderdagmiddag 14.30 – 16.30 uur / 84,27 euro
 • Havo 4 (dag): donderdagmiddag 15.15 – 16.45 uur / 63,20 euro
 • Havo 5 (dag): woensdagmorgen 9.30 – 11.30 uur / 84,27 euro
 • Vwo 6 (avond): donderdag 17.00 – 18.45 uur / 73,73 euro

De kosten zijn exclusief de aanschaf van boeken. Tijdens toetsweken worden uw vorderingen getoetst. Er zijn vier toetsperiodes per jaar. Het huiswerk kost u gemiddeld 1,5 à 2 uur per week.

Aanmelden kan via deze website. Laat ons weten wat u al aan voorkennis heeft van de taal, zodat we ervoor kunnen zorgen dat u in de juiste groep terecht komt. Als u meerdere 21+ opleidingen wilt volgen, hoeft u zich maar voor één van die opleidingen aan te melden. De inschrijving voor de andere opleiding(en) wordt dan, mits er plaats is, ook in orde gemaakt.

  Aanmelden

  Veelgestelde Vragen

  Download Folder