“Het voelt alsof ik hier een nieuw begin kan maken”

Ben je gezakt, wil je herprofileren, een nieuwe start maken of gewoon die volgende stap zetten? Wij helpen je groeien. Op het VAVO Rijnmond College in Rotterdam behaal je jouw diploma of deelcertificaten mavo, havo of vwo.

Missie
Het VAVO Rijnmond College biedt leerlingen met een eigen leerroute een realistische kans om een nieuwe stap te zetten in hun onderwijscarrière. Onder het motto Jouw weg naar jouw diploma stimuleren we vertrouwen in eigen kunnen op weg naar zelfstandigheid in vervolgstudie en werk. Zo bieden we uitdagend examenonderwijs en dragen we bij aan een leven lang leren.

Daarnaast zijn we een school die een belangrijke bijdrage levert aan het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten (VSV) in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Begeleiding
Het is belangrijk dat elke leerling zich prettig voelt op school. Daarom besteden we op het VAVO Rijnmond College veel aandacht aan de begeleiding van leerlingen. De ene leerling heeft baat bij een volwassen benadering en veel eigen verantwoordelijkheid en de andere heeft juist behoefte aan meer persoonlijke aandacht en extra hulp. In onze begeleiding houden we hier rekening mee. In ieder geval geloven we dat elke leerling behoefte heeft aan waardering en dat aandacht voor talenten en sterke punten bijdraagt aan zelfvertrouwen, motivatie en succes.

Onze begeleidingsstructuur bestaat uit mentoren, leerlingbegeleiders en teamleiders, decanen voor studieadvies, en leerzame facultatieve modules over onder meer faalangst, persoonlijke motivatie en studievaardigheden. Daarnaast staan onze deskundige collega’s altijd klaar voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben door problemen op school of in de privésfeer.

Partners
Het VAVO Rijnmond College werkt samen met Trainees in Onderwijs (bekijk hier wat de samenwerking met Trainees in Onderwijs inhoudt), Rotterdamse hbo-instellingen, Opleidingsschool Rotterdam en met Havo-TOP! Hoogvliet.

Menu