ONDERWIJSTEAMLEIDER VAVO RIJNMOND COLLEGE – HAVO –

 In Vacatures

VACATURE

(0,8 – 1 fte)

De context van de functie

Het VAVO Rijnmond College (VRC) is een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine. Het college verzorgt onderwijs dat leidt tot examinering voor het middelbaar onderwijs (vmbo-tl, havo en vwo) voor de regio Rijnmond. De leerlingen zijn deels uitbesteed door het reguliere voortgezet onderwijs (leerlingen 18-) of het betreffen leerlingen die zich zelfstandig hebben ingeschreven bij het VRC (leerlingen 18+). Op dit moment zijn er circa 1500 leerlingen bij het VRC ingeschreven en zijn er een kleine 100 medewerkers aan het VRC verbonden. Ontwikkelingen als flexibiliteit en maatwerk in het voortgezet onderwijs en krimp in het voortgezet onderwijs kunnen de komende jaren leiden tot een dalende instroom in het VRC. Het VAVO Rijnmond College zal hierop een antwoord moeten vinden door bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe opleidingen en/of onderwijsvormen, het verhogen van rendementen en/of het zoeken naar verbinding met het mbo in het kader van excellentie en keuzedelen. Ook een duidelijkere positionering van het VRC in de regio naar vo-scholen en leerlingen maakt hier onderdeel van uit.

Ambitie

Het is onze ambitie het VRC te ontwikkelen naar een lerende organisatie waarin verbeteren de norm is; waarin we leren van elkaar maar ook van andere (va)vo-scholen. We hanteren hoge verwachtingen van leerlingen, maar ook van elkaar, werken volgens de PDCA-cyclus en formuleren jaarlijks doelen voor de school, het team, secties en voor onszelf. Ook spreken we elkaar aan op de inspanningen om deze doelen te bereiken. De waarden die we als VRC hanteren, zijn hierbij leidend.

Opdracht

De komende jaren zullen de beleidsthema’s voor het VAVO Rijnmond College betrekking hebben op:

 • ontwikkeling naar een lerende organisatie
 • onderwijskwaliteit en borging ervan
 • het nieuwe toezichtkader van de inspectie
 • concurrentie door de flexibiliseringsagenda van het vo
 • resultaten en uitval
 • imago en pr

Profiel onderwijsteamleider

Als onderwijsteamleider ben je het eerste aanspreekpunt voor de opleiding havo (dag en avond). Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit, de resultaten en de leerlingbegeleiding. Je stimuleert initiatieven die leiden tot verbetering van ons onderwijs. Je energie en overtuigingskracht gebruik je om het team mee te nemen in de ontwikkeling naar een lerende organisatie.

Daarnaast bent je vaardig in het gebruik van ICT ten behoeve van de kwaliteitszorg. Je draagt zorg voor een team van 15 à 20 medewerkers, observeert hun lessen en voert met hen gesprekken in het kader van ons integraal personeelsbeleid.

Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met mavo, havo of vwo en je beschikt over een eerstegraads onderwijsbevoegdheid. Je verzorgt een beperkt aantal lessen of onderwijstaken als begeleiding of intake.

Je bent bereid deel te nemen aan individuele of gezamenlijke scholingsactiviteiten. Binnen het managementteam worden diverse taken onderling verdeeld. Daarnaast ben je als lid van het managementteam medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school. Je legt verantwoording af aan de directie.

In gesprekken wordt duidelijk dat je beschikt over:

 • Onderwijskundig leiderschap; je kunt de onderwijsvisie vertalen naar de praktijk binnen een passend pedagogisch klimaat.
 • Resultaatgerichtheid; je kunt doelen omzetten in plannen, handelingen en resultaat. Je kunt voortgangsprocessen bewaken en controleren, je durft besluiten te nemen en stimuleert de verdere ontwikkeling van het onder jouw opererende team.
 • Bindend en stimulerend vermogen; je kunt anderen enthousiasmeren en bent  mensgericht. Je geeft ruimte aan de eigenheid en mogelijkheden van het team en de individuele medewerker. Je stimuleert een open uitwisseling van inzichten en richt je daarbij op samenwerking.
 • Communicatief vermogen; je kunt goed luisteren, je bent open, laagdrempelig en toegankelijk en je hebt oog voor processen op de werkvloer. Je kunt relativeren en beschikt over een gezonde dosis humor. Je kunt bijdragen aan het oplossen van conflicten.

Opleiding en ervaring

 • Heeft een academisch werk- en denkniveau
 • Heeft een eerstegraads onderwijsbevoegdheid
 • Heeft bij voorkeur ervaring in het vavo of voortgezet onderwijs
 • Heeft kennis van en inzicht in financieel- en personeelsmanagement
 • Heeft leidinggevende ervaring
 • Heeft affiniteit en ervaring met diverse softwareprogramma’s

Het VRC biedt dag- en avondonderwijs aan. Je bent ook beschikbaar voor taken die op de avond gedaan moeten worden.

Het betreft een onderwijsteamleidersfunctie schaal LD CAO MBO.

Contactinformatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Liane van der Helm, rector VAVO Rijnmond College (06 15379934).

Voldoet u aan alle functie-eisen en spreekt de vacature u aan, dan kunt u uw motivatiebrief plus uitgebreid curriculum vitae PER mail sturen naar Liane van der Helm op het mailadres: am.vanderhelm@vavorijnmondcollege.nl.

Een ontwikkelassessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

 

Selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 15 juni vanaf 14.00 uur.

 

 

 

Recent Posts

Leave a Comment