Kosten

Schooljaar 2020/2021

Ben je op 1 oktober nog geen 18 jaar of ouder?

Leerlingen die op 1 oktober van het jaar waarop ze bij het VAVO willen beginnen, nog geen 18 jaar zijn, kunnen alleen met een uitbestedingsformulier van de school voor voortgezet onderwijs op het VAVO Rijnmond College worden geplaatst. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Kosten voor leerlingen van 18 jaar en ouder
Ben je op 1 oktober 18 jaar of ouder, dan gelden de onderstaande kosten.

Voltijdstudenten             €1.202,00

Deeltijd studenten          Per vak: minimaal €40,00 en maximaal €180,00, afhankelijk van de lestijd

Versneld examen            €350,00 (indien afgerond in december €700,00)

Betaling
Voltijdstudenten betalen hun opleidingskosten via DUO. Dit bedrag wordt in oktober geïnd. Betaling in termijnen is mogelijk. Deeltijdstudenten betalen via de pinautomaat op de locatie. Alleen dan kan inschrijving plaatsvinden. Er wordt geen acceptgiro thuisgestuurd.

Studiefinanciering
Studenten aan het VAVO Rijnmond College hebben geen recht op studiefinanciering.

Voltijdstudenten van 18 jaar en ouder hebben wel recht op een ‘tegemoetkoming studiekosten voor voltijders’.

Studenten aan de deeltijdopleiding kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een ‘tegemoetkoming deeltijders’.

Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid of de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Heb ik recht op een OV-jaarkaart?
Nee, helaas niet.

Kosten van de studieboeken
Als je 16 of 17 jaar bent, heb je recht op gratis schoolboeken. Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je de studieboeken zelf betalen. In enkele gevallen kom je in aanmerking voor de ‘regeling gratis schoolboeken’. Of dit het geval is, kan tijdens het intakegesprek worden vastgesteld. Het VAVO heeft een overeenkomst met Van Dijk Educatie. De boekenlijst staat op hun website en je kunt bij hen boeken kopen of huren. Gespreide betaling is mogelijk. De boeken worden thuis afgeleverd en aan het eind van het schooljaar lever je ze op school weer in. Het is ook mogelijk om je boeken bij een boekhandel te bestellen of tweedehands te kopen. Let dan wel goed op dat je de juiste druk koopt.

Wanneer krijg ik vermindering, vrijstelling of teruggave van cursusgeld?
Het hangt van je situatie af of je minder cursusgeld hoeft te betalen. Of dat je vrijstelling of teruggave van cursusgeld krijgt.
Op deze pagina van de overheid kun je hier meer over lezen.

Aanmelden

Veelgestelde Vragen

Download Folder