Begeleiding

 1. Home
 2. /
 3. MAVO/VMBO-TL
 4. /
 5. Begeleiding

Natuurlijk wil je zo snel mogelijk je diploma halen. Toch is dat niet het enige dat telt. Belangrijk, juist ook om je diploma te halen, is dat jij je prettig voelt op school. Daarom besteden we bij het VAVO Rijnmond College veel aandacht aan begeleiding. Heb je moeite met bepaalde studieonderdelen of persoonlijke problemen, dan kun je altijd terecht bij een docent of bij je mentor. Voor extra steun, aandacht en begeleiding kunnen zij je zo nodig doorsturen naar het Schoolmaatschappelijk Werk of elders.

Mentor
Op het VAVO Rijnmond College begeleiden docenten je bij je lessen. Sommige docenten zijn ook mentor. Iedere leerling wordt toegewezen aan een mentor, met wie je regelmatig in gesprek gaat over het verloop van je studie / aanwezigheid en bij wie je ook altijd terecht kunt met vragen.

Leerlingbegeleider
Iedere opleiding heeft daarnaast een leerlingbegeleider, bij wie je terecht kunt voor een gesprek op persoonlijk gebied. De mentor kan je hier naartoe verwijzen.

Decaan

De decaan kan je helpen met het kiezen van een vervolgtraject.

Extra begeleiding

Het kan zijn dat je tijdens je studie extra ondersteuning nodig hebt. In overleg met je leerlingbegeleider kun je doorverwezen worden naar het schoolmaatschappelijk werk, psycholoog of schoolverpleegkundige.

Het Trajectbureau / Studiekeuzecentrum
Deze afdelingen zijn er ook voor alle leerlingen van het VAVO Rijnmond College. De medewerkers kunnen helpen bij vragen en problemen van allerlei aard. Ook geïnteresseerden van buiten die mogelijk een opleiding willen volgen en op zoek zijn naar deskundig advies, zijn van harte welkom.

Het Trajectbureau / studiekeuze centrum heeft twee hoofdtaken:

 • Studie- en beroepskeuzebegeleiding
 • Schoolmaatschappelijk werk en counseling

Daarnaast kun je er ook terecht voor vragen over:

 • Begeleiding bij studie en handicap
 • Begeleiding bij topsport
 • Studiefinanciering
 • Testen zoals beroepskeuzetest, capaciteitentest en taal- en rekentest
 • Diplomawaardering

Aanmelden
Bij een verwijzing door je decaan of mentor vul je samen een aanmeldingsformulier in. Na ontvangst krijg je van het Trajectbureau / studiekeuzecentrum een uitnodiging voor een eerste gesprek.  Zelf contact opnemen met het Trajectbureau kan natuurlijk ook.

Trajectbureau Albeda                                                                Studiekeuzecentrum
Rosestraat 1101                                                                         Benthemplein 15
3071 AL Rotterdam                                                                    3032 CC  Rotterdam
010 290 10 20                                                                            088-945 38 88

albeda@albeda.nl                                                                     studiekeuzecentrum@zadkine.nl

Na het VAVO
Heb je een vraag over loopbaanoriëntatie of vervolgopleidingen? Maak dan een afspraak bij de decaan. Desgewenst kun je ook een beroepskeuze-interessetest afleggen. Ter voorbereiding kun je alvast zelf een onlinetest doen. Doe nu de studiekeuzetest.

Open leercentrum en schoolbibliotheek
Wil je aan je opdrachten werken, iets opzoeken op het internet of wat  kopiëren? Kom dan naar ons open leercentrum.

Aanmelden

Veelgestelde Vragen

Download Folder