In december 2019 is de leerlingvredenheidsenquête op het VAVO Rijnmond College uitgezet door Kwaliteitsscholen. Scholen voor voortgezet onderwijs vormen onze benchmark.

46% van de leerlingen mavo, havo en vwo heeft de enquête ingevuld. Dat is 12% meer dan in 2018.  Het VAVO Rijnmond College scoort op de bevraagde domeinen: pedagogisch bekwaam en vakdidactisch bekwaam, boven de benchmark.

  • Pedagogisch bekwaam   8,25  benchmark 7,63
  • Vakdidactisch bekwaam 7,98  benchmark 7,64

We zijn trots op dit mooie resultaat.