Leerlingen zijn tevreden over het VAVO Rijnmond College!

Ben je gezakt, wil je herprofileren, een nieuwe start maken of gewoon die volgende stap zetten? Wij helpen je groeien. Op het VAVO Rijnmond College in Rotterdam behaal je jouw diploma of deelcertificaten mavo, havo of vwo.

In december 2019 is de leerlingvredenheidsenquête op het VAVO Rijnmond College uitgezet door Kwaliteitsscholen. Scholen voor voortgezet onderwijs vormen onze benchmark.

46% van de leerlingen mavo, havo en vwo heeft de enquête ingevuld. Dat is 12% meer dan in 2018. Het VAVO Rijnmond College scoort op de bevraagde domeinen, pedagogisch bekwaam en vakdidactisch bekwaam boven de benchmark.

  • Pedagogisch bekwaam   8,25  benchmark 7,63
  • Vakdidactisch bekwaam 7,98  benchmark 7,64

We zijn trots op dit mooie resultaat.

Menu