Benieuwd naar onze cursussen en opleidingen?
Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op.

Blank Form (#3)

“Het voelt alsof ik hier een nieuw begin kan maken”

Missie
Het VAVO Rijnmond College biedt leerlingen met een eigen leerroute een realistische kans om een nieuwe stap te zetten in hun onderwijscarrière. Onder het motto Jouw weg naar jouw diploma stimuleren we vertrouwen in eigen kunnen op weg naar zelfstandigheid in vervolgstudie en werk. Zo bieden we uitdagend examenonderwijs en dragen we bij aan een leven lang leren.

Daarnaast zijn we een school die een belangrijke bijdrage levert aan het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten (VSV) in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Begeleiding
Het is belangrijk dat elke leerling zich prettig voelt op school. Daarom besteden we op het VAVO Rijnmond College veel aandacht aan de begeleiding van leerlingen. De ene leerling heeft baat bij een volwassen benadering en veel eigen verantwoordelijkheid en de andere heeft juist behoefte aan meer persoonlijke aandacht en extra hulp. In onze begeleiding houden we hier rekening mee. In ieder geval geloven we dat elke leerling behoefte heeft aan waardering en dat aandacht voor talenten en sterke punten bijdraagt aan zelfvertrouwen, motivatie en succes.

Onze begeleidingsstructuur bestaat uit mentoren, leerlingbegeleiders en teamleiders, decanen voor studieadvies, en leerzame facultatieve modules over onder meer faalangst, persoonlijke motivatie en studievaardigheden. Daarnaast staan onze deskundige collega’s altijd klaar voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben door problemen op school of in de privésfeer.

Partners
Het VAVO Rijnmond College werkt samen met Trainees in onderwijs (bekijk hier wat de samenwerking met Trainees in onderwijs inhoudt), Rotterdamse hbo-instellingen, Opleidingsschool Rotterdam en met Havo-TOP! Hoogvliet.

Veelgestelde Vragen

Op welke locatie vindt het onderwijs van het VAVO Rijnmond College plaats?
Posthumalaan 90, 3072  AG,  ROTTERDAM

Wat merk ik van het ‘volwassen zijn’ op het VAVO?
Je wordt aangesproken op je eigen verantwoordelijkheid. Alleen als je 16 of 17 jaar bent, worden de cijferlijsten naar je ouders of verzorgers opgestuurd. Om aanwezigheid in de les te stimuleren, krijg je één herkansing per vak als je tenminste 80 procent aanwezig bent geweest in de lessen van dat vak. Het VAVO Rijnmond College is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij het verzuimloket van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) in Groningen.

Hoe oud zijn de leerlingen bij het VAVO?
Bijna alle leerlingen zijn tussen de 16 en 23 jaar, waarvan de meesten 18 jaar zijn. Bij het onderwijs voor 21-plussers zijn de leerlingen wat ouder.

Hoe groot zijn de klassen?
De klassengrootte varieert tussen 10 en 25 leerlingen.

Ik ben gezakt voor mijn examen. Moet ik nu alle vakken overdoen?
Je hoeft alleen examen te doen in de vakken die nodig zijn om een diploma te halen. De cijferlijst van je vorige VO-school en van het VAVO kunnen worden gecombineerd. Je moet wel de originele cijferlijst van je VO-school meenemen.

Mag ik mijn profielwerkstuk meenemen naar het VAVO?
Dat mag. Mits je profielwerkstuk (vmbo/mavo, havo of vwo) minimaal als voldoende is beoordeeld en het profiel hetzelfde blijft.

Kan ik alvast een mbo-opleiding volgen?
Meer informatie over het alvast volgen van een mbo-opleiding terwijl je studeert aan het VAVO Rijnmond College vind je bij Alvast-mbo.

Wanneer ben ik officieel ingeschreven?
Je bent officieel ingeschreven als alle documenten zijn ingevuld, ondertekend en ingeleverd én indien van toepassing, als het cursusgeld is betaald.

Wanneer begint de school?
De lessen starten in week 37. In het jaarrooster, dat bij de intake wordt uitgereikt, staan de exacte data per opleiding vermeld.

Heb ik recht op studiefinanciering?
Leerlingen van het VAVO Rijnmond College hebben geen recht op studiefinanciering. Als je een voltijdopleiding volgt en 18 jaar of ouder bent, heb je wel recht op een ‘tegemoetkoming studiekosten voor voltijders’. Als je een deeltijdopleiding volgt, kun je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een ‘tegemoetkoming deeltijders’.

Heb ik recht op een OV-jaarkaart?
Leerlingen van het VAVO Rijnmond College hebben geen recht op een OV-jaarkaart.

Moet ik mijn boeken zelf betalen?
Als je 16 of 17 jaar bent en uitbesteed wordt door je vo-school, heb je recht op gratis schoolboeken. Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je de boeken zelf betalen. In enkele gevallen kom je in aanmerking voor de ‘regeling gratis schoolboeken’. Of dit het geval is, kan tijdens het intakegesprek worden vastgesteld.

Het VAVO heeft een overeenkomst met Van Dijk Educatie. De boekenlijst staat op hun website en je kunt bij hen boeken kopen of huren. Gespreide betaling is mogelijk. De boeken worden thuis afgeleverd. Je levert je boeken aan het eind van het schooljaar in bij de medewerkers van Van Dijk Educatie die dan aanwezig zullen zijn op onze locatie. Het is ook mogelijk om je boeken bij een boekhandel te bestellen of tweedehands te kopen. Let dan wel goed op dat je de juiste druk koopt.

Lestijden
Op het VAVO Rijnmond College wordt bijna de hele dag lesgegeven: van ’s morgens 08.30 uur tot ’s avonds 22.30 uur, met lesuren van 60 tot 90 minuten. Om onderwijs te bieden dat past bij de verschillende opleidingen en wensen maken we onderscheid tussen dag- en avondonderwijs. Zo worden voltijdopleidingen zo veel mogelijk overdag aangeboden en is het voor deeltijdleerlingen mogelijk om in de avonduren onderwijs te volgen.

Wanneer zijn de schoolvakanties?
Hier volgt een overzicht van de schoolvakanties 2022-2023:

Zomervakantie 2022: 11 juli t/m 26 augustus 2022

Herfstvakantie: 24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 23 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 2023
Goede vrijdag: 7 april 2023
Tweede Paasdag: 10 april 2023
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaartsdag: 18 en 19 mei 2023
Pinkstervakantie: 29 mei 2023
Zomervakantie: 10 juli t/m 25 augustus 2023

Menu