Toetsroosters

Roosters toetsweek B 11 – 15 januari

Hieronder vind je de roosters van toetsweek B met daarin de kijk/luistertoetsen.
Leerlingen die een dagopleiding volgen, maar daarnaast ook een of meer vakken op de avond doen, moeten voor de toetsmomenten van die vakken in het toetsrooster van de avond kijken (en andersom uiteraard).
Dag -en avondleerlingen die Spaans volgen moeten voor het toetsmoment bij het rooster van de betreffende 21 + opleiding kijken.

Neem contact op met je teamleider als er een blokkade in je toetsrooster zit, dat kan incidenteel het geval zijn.
Is er iets niet duidelijk vraag het dan je mentor of docent.

N.B.: bij een schoolexamen kun je maximaal 15 minuten te laat komen! Ben je meer dan 15 minuten te laat, dan word je niet meer in het lokaal toegelaten.
Bij de kijk/luistertoetsen moet je op tijd aanwezig zijn!
Ook mag je de eerste 30 minuten het toetslokaal niet verlaten.

Veel succes met de toetsen!

Toetsroosters

Reguliere opleidingen

21+ opleidingen

Schakelopleiding

Aanmelden

Veelgestelde Vragen

Download Folder