Downloads

Procedure aanvraag inhaal- en/of herkansingstoetsen.

I.v.m. het coronavirus is de procedure v.w.b. de aanvraag van inhaal- en/of herkansingstoetsen aangepast.
Je kunt hieronder het aanvraagformulier downloaden dat op jou van toepassing is.
Dit moet je dan invullen en toevoegen als bijlage(n) in een mail naar je teamleider.
Let daarbij op de volgende punten:

 • je moet voor ieder vak dat je wilt herkansen/inhalen een apart formulier bij je mail voegen
 • geef de mail als onderwerp je leerlingnummer
 • geef, als je meerdere formulieren bij voegt, ieder formulier een andere naam
 • zet achter het toetsnummer (van de toets die je wilt inhalen/herkansen) een kruisje
 • handtekening kun je uiteraard achterwege laten
 • mail dit uiterlijk maandag 11 mei 12.00 naar je teamleider:
  (N.B.: deze deadline geldt niet voor H4i-leerlingen!)
  Mavo : mevrouw Van Dam (e.vandam@vavorijnmondcollege.nl)
  Havo 4/havo 5/havo snel : De heer Kipping (s.kipping@vavorijnmondcollege.nl)
  Havo 5 : de heer Achbar (f.achbar@vavorijnmondcollege.nl)
  Vwo : de heer Barel (b.barel@vavorijnmondcollege.nl)

Indien je een papieren aanvraagformulier hebt, kun je dat voor 11 mei 12.00 uur inleveren bij de teamleider van je opleiding.

Overige downloads:

 

PTA

HAVO

VWO

Aanmelden

Veelgestelde Vragen

Download Folder

nl_NLDutch
nl_NLDutch