Absentiemelding

  1. Home
  2. /
  3. Informatie leerlingen
  4. /
  5. Absentiemelding

Absentiemelding
Je kunt je alleen absent melden door een mail te sturen naar: absentie@vavorijnmondcollege.nl

Mocht je vragen hebben over absentie, dan kun je bellen naar 088 945 44 44.

Ongeoorloofd verzuim
De absentiemeldingen die je doet worden in eerste instantie gezien als ‘ongeoorloofd’. Te veel ongeoorloofd verzuim kan leiden tot een melding aan de leerplichtambtenaar en/of DUO. Dit gebeurt in principe niet zonder dat je eerst een gesprek met school hebt gehad.

Als je kunt aangeven dat je zeer goede redenen hebt voor je verzuim dan wordt het gezien als geoorloofd en volgt geen melding naar de leerplichtambtenaar en/of DUO.

Let op: bij de herkansingsregeling moet je minimaal 80 procent van de lessen aanwezig zijn. Geoorloofd verzuim wordt hier dus óók gezien als afwezigheid.

Aanmelden

Veelgestelde Vragen

Download Folder

nl_NLDutch
nl_NLDutch