Absentiemelding

  1. Home
  2. /
  3. Informatie leerlingen
  4. /
  5. Absentiemelding

Absentiemelding
Je kunt je absent melden door te bellen naar 088 945 44 44 of een mail te sturen naar: absentie@vavorijnmondcollege.nl

Voor vragen betreffende je absentie kan je terecht bij de afdeling Verzuim in ruimte 11.802 op de 11e verdieping.

Ongeoorloofd verzuim
De absentiemeldingen die je doet worden in eerste instantie gezien als ‘ongeoorloofd’. Te veel ongeoorloofd verzuim kan leiden tot een melding aan de leerplichtambtenaar en/of DUO. Dit gebeurt in principe niet zonder dat je eerst een gesprek met school hebt gehad.

Als je kunt aangeven dat je zeer goede redenen hebt voor je verzuim, dan wordt het gezien als geoorloofd en volgt geen melding naar de leerplichtambtenaar en/of DUO.

Let op: om voor herkansen in aanmerking te komen moet je minimaal 80 procent van de lessen aanwezig zijn geweest. Geoorloofd verzuim wordt hier dus óók gezien als afwezigheid.

Aanmelden

Veelgestelde Vragen

Download Folder