Absentiemelding

 1. Home
 2. /
 3. Informatie leerlingen
 4. /
 5. Absentiemelding

Absentiemelding
Je kunt je alleen absent melden door een mail te sturen naar: absentie@vavorijnmondcollege.nl

Let op: je kunt je niet absent melden via de app.

Absent melden, hoe werkt dat?

 • Klik zo nodig eerst op de ‘home’ knop linksonder
 • Onderaan zie je je ‘presentiestatus’. Als je deze uitklapt, zie je de knop ‘afwezig melden’
 • Vervolgens kies je de reden van absentie. Er zijn 2 keuzes:
 1. ‘VAVO ziek’: de begindatum staat op de huidige dag, de einddatum hoef je niet in te vullen, evenals de begin- en eindtijd. Een ziekmelding wordt namelijk automatisch afgesloten op het moment dat je weer ‘aanwezig’ wordt geregistreerd in de les.
 2.  ‘VAVO overige redenen’: je moet dan wel een begin- en einddatum kiezen.
 • Als je de benodigde velden hebt ingevuld, druk je op ‘opslaan’.

Ongeoorloofd verzuim
De absentiemeldingen die je doet via de Selfservice worden in eerste instantie gezien als ‘ongeoorloofd’. Te veel ongeoorloofd verzuim kan leiden tot een melding aan de leerplichtambtenaar en/of DUO. Dit gebeurt in principe niet zonder dat je eerst een gesprek met school hebt gehad.

Als je kunt aangeven dat je zeer goede redenen hebt voor je verzuim dan wordt het gezien als geoorloofd en volgt geen melding naar de leerplichtambtenaar en/of DUO.

Let op: bij de herkansingsregeling moet je minimaal 80 procent van de lessen aanwezig zijn. Geoorloofd verzuim wordt hier dus óók gezien als afwezigheid.

Aanmelden

Veelgestelde Vragen

Download Folder

nl_NLDutch
nl_NLDutch