Informatie voor leerlingen

  1. Home
  2. /
  3. Informatie leerlingen

Aanpassingen PTA (7-4)

N.a.v. de maatregelen rond het coronavirus zijn er enkele aanpassingen in het PTA.

(update 1-4, 16.00)

Beste leerling,

Gisteren is er door het kabinet besloten dat scholen tot en met de meivakantie dicht blijven. Voor het afnemen van schoolexamens heeft minister Slob de scholen de ruimte gegeven om examens op locatie af te nemen mits zij zich houden aan de RIVM-richtlijnen. Scholen hebben tot begin juni de tijd om alle schoolexamens af te nemen. We hebben daarom een examenplanning gemaakt tot begin juni. We starten op 14 april met het hervatten van de schoolexamens van periode 3 (SE3) en op 20 april start de inhaalmogelijkheid voor periode SE3.

We spreiden de leerlingen maximaal door o.a. de schoolexamens van periode 3 in vier dagen in plaats van drie dagen te organiseren en gebruik te maken van verschillende verdiepingen van de hogeschool InHolland. De examens van de verschillende opleidingen zullen op verschillende verdiepingen plaatsvinden. Verder wordt er door InHolland extra schoongemaakt en zijn er extra beveiligers ingehuurd om toezicht te houden op de leerlingstromen en het gebruik van de liften. Verder beperken we het aantal leerlingen in een lokaal en is de minimale afstand tussen leerlingen 1,5 m. Ook vragen we aan alle leerlingen om minimaal 1,5 m afstand te houden in de gangen en de lift. Daar wordt door de beveiligers en medewerkers op toegezien.  Jouw veiligheid en gezondheid staat voorop. Wie zich niet aan de richtlijnen houdt, kan gevraagd worden het gebouw te verlaten.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je je wenden tot de teamleider van je opleiding:
Mavo                 : mevrouw Van Dam             e.vandam@vavorijnmondcollege.nl
Havo 5snel en I : de heer Kipping             s.kipping@vavorijnmondcollege.nl
Havo 5               : de heer Achbar             f.achbar@vavorijnmondcollege.nl
Vwo                    : de heer Barel               b.barel@vavorijnmondcollege.nl

We wensen je veel succes met alle voorbereidingen.

Met vriendelijke groet,

Directie Vavo Rijnmond College

(update 28-3, 12.00)

Beste leerling van het Vavo Rijnmond College,

Maandag 30 maart start het afstandsleren. De studiewijzers kun je vinden onder studiewijzers afstandsleren.
De schoolexamens worden per 14 april onder voorbehoud hervat.
In dit document vind je de planning tot 1 juni: planning examenleerlingen tot 1 juni
Voor antwoord op veelgestelde vragen zie de FAQ.

Met vriendelijke groet,
Directie Vavo Rijnmond College

Veelgestelde vragen i.v.m. het coronavirus

In het volgende document vind je de nodige informatie rond lessen via afstandsleren, toetsing, herkansen, inhalen e.d.: FAQ Corona.

Een berichtje van jullie docenten

 

Roosters, jaaragenda enz.

Informatie, zoals de jaarplanning, data van schoolvakanties, profielwerkstukinformatie en de studiegids vind je onder downloads.

Het deelnemersstatuut, de onderwijsovereenkomst, het jaarprogramma en de boekenlijst zijn tevens te raadplegen via het menu.

Mijnstudie.zadkine.nl

Je lesrooster is te zien op mijnstudie.zadkine.nl. Hier kun je ook absentiemeldingen doen. Zie voor meer informatie ook de pagina absentiemelding.

Gratis Office pakket downloaden

Tijdens je studie kun je gratis gebruik maken van Microsoft Office 365 Pro Plus.
Dat betekent dat je Microsoft Office 365 Pro Plus (Outlook, Word, Excel, PowerPoint en Lync) thuis op je eigen apparaten kunt installeren. (maximaal 5 apparaten)
Op deze pagina lees je hoe je Office 365 kunt downloaden.

Avondroosters

De roosters van de reguliere avondopleidingen zijn hier te raadplegen. N.B.: alhoewel deze roosters hoogstwaarschijnlijk niet meer zullen veranderen, is dit overzicht onder enig voorbehoud.
De definitieve roosters van de dagopleidingen worden later bekend gemaakt, dit vanwege de wijzigingen die er mogelijk nog plaats kunnen vinden.

Aanmelden

Veelgestelde Vragen

Download Folder

nl_NLDutch
nl_NLDutch