Informatie voor leerlingen

Inleveren boeken bij Van Dijk Educatie

Dit jaar is er in verband met het Coronavirus geen inleverdag op school voor de huurboeken van Van Dijk.
Je hebt een bericht ontvangen van Van Dijk met een antwoordnummer waar je de boeken naar toe kan sturen.
Sommigen hebben echter abusievelijk ook een bericht gekregen dat ze de boeken op school kunnen komen inleveren.
Dat is een vergissing van Van Dijk en dient als niet geschreven te worden beschouwd!

Informatie en aanmeldingsformulieren RV-toetsen

In deze brief vind je informatie over de RV toetsen.
In dit document vind je informatie over de RV toets PWS.
Hier zijn de aanmeldingsformulieren:

In de volgende documenten vind je een overzicht van inhoud van de RV toetsen:

Aanpassing slaag-zakregeling i.v.m. corona:

In het volgende document vind je de laatste informatie over de aangepaste slaag-zakregeling:
Servicedocument VO examens – aanpak Coronavirus

Aanpassingen PTA

N.a.v. de maatregelen rond het coronavirus zijn er enkele aanpassingen in het PTA (update 7-4).
In dit document vind je enkele nieuwe aanpassingen in het PTA (update 6-5).
In dit document vind je aanpassingen in het PTA H4i (update 25-5).
In dit document vind je enkele aanpassingen in het PTA 21+ (update 25-5).

 

Maatregelen toetsen i.v.m. Corona

We spreiden de leerlingen maximaal door o.a. de schoolexamens in meer lokalen te laten plaatsvinden.
Verder wordt er door InHolland extra schoongemaakt en zijn er extra beveiligers ingehuurd om toezicht te houden op de leerlingstromen en het gebruik van de liften. Verder beperken we het aantal leerlingen in een lokaal en is de minimale afstand tussen leerlingen 1,5 m. Ook vragen we aan alle leerlingen om minimaal 1,5 m afstand te houden in de gangen en de lift. Daar wordt door de beveiligers en medewerkers op toegezien.  Jouw veiligheid en gezondheid staat voorop. Wie zich niet aan de richtlijnen houdt, kan gevraagd worden het gebouw te verlaten.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je je wenden tot de teamleider van je opleiding:
Mavo                 : mevrouw Van Dam             e.vandam@vavorijnmondcollege.nl
Havo 5snel en I : de heer Kipping             s.kipping@vavorijnmondcollege.nl
Havo 5               : de heer Achbar             f.achbar@vavorijnmondcollege.nl
Vwo                    : de heer Barel               b.barel@vavorijnmondcollege.nl

We wensen je veel succes met alle voorbereidingen.

Met vriendelijke groet,

Directie Vavo Rijnmond College

(update 28-3, 12.00)

Beste leerling van het Vavo Rijnmond College,

Maandag 30 maart start het afstandsleren. De studiewijzers kun je vinden onder studiewijzers afstandsleren.
In dit document vind je de (op 16-4) bijgewerkte planning tot de zomervakantie.
Voor antwoord op veelgestelde vragen zie de FAQ.

Met vriendelijke groet,
Directie Vavo Rijnmond College

Veelgestelde vragen i.v.m. het coronavirus

In het volgende document vind je de nodige informatie rond lessen via afstandsleren, toetsing, herkansen, inhalen e.d.: FAQ Corona.

Roosters, jaaragenda enz.

Informatie, zoals de jaarplanning, data van schoolvakanties, profielwerkstukinformatie en de studiegids vind je onder downloads.

Het deelnemersstatuut, de onderwijsovereenkomst, het jaarprogramma (dit is i.v.m. Corona uiteraard niet meer actueel, zie de planning tot de zomervakantie) en de boekenlijst zijn tevens te raadplegen via het menu.

Mijnstudie.zadkine.nl

Je lesrooster is te zien op mijnstudie.zadkine.nl. Hier kun je ook absentiemeldingen doen. Zie voor meer informatie ook de pagina absentiemelding.

Gratis Office pakket downloaden

Tijdens je studie kun je gratis gebruik maken van Microsoft Office 365 Pro Plus.
Dat betekent dat je Microsoft Office 365 Pro Plus (Outlook, Word, Excel, PowerPoint en Lync) thuis op je eigen apparaten kunt installeren. (maximaal 5 apparaten)
Op deze pagina lees je hoe je Office 365 kunt downloaden.

Aanmelden

Veelgestelde Vragen

Download Folder