Havo X (2-jarig)

Met ingang van het schooljaar 2020 – 2021 start het Vavo Rijnmond College met een nieuwe havo-opleiding: havo X. Deze dagopleiding is bedoeld voor leerlingen:

-die een diploma mavo of vmbo-TL hebben behaald,

-voor leerlingen die een overgangsbewijs naar havo-4 hebben of in havo-4 zijn blijven zitten,

-voor leerlingen die zijn blijven zitten in vwo-4,

-voor leerlingen die al één of meerdere jaren mbo gevolgd hebben.

Het havo X traject maakt het mogelijk om in twee jaar je havo-diploma halen. Een volledig pakket bestaat uit 8 vakken. Je volgt in het eerste jaar maximaal vijf examenvakken en je doet daar ook examen in.

In het tweede jaar volg je de overige vakken en doe je daarin examen. Je profielwerkstuk maak je in het eerste jaar, rekenen (voor leerlingen zonder wiskunde) volg je in het tweede jaar. Omdat het Vavo Rijnmond College leerlingen een reële kans op een diploma wil bieden, wordt aan het eind van het eerste schooljaar bepaald of eventueel niet behaalde vakken in het eerste jaar het schooljaar daarna mogen / moeten worden overgedaan.

Havo X biedt alle profielen aan:

  •  Cultuur en Maatschappij
  •  Economie en Maatschappij
  •  Natuur en Gezondheid
  •  Natuur en Techniek.

De vakken die worden aangeboden zijn: Nederlands, Engels, rekenen, maatschappijleer, maatschappijwetenschappen, Management en Organisatie, Duits, Frans, Spaans**, filosofie, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, economie, wiskunde A, wiskunde B*, natuurkunde, scheikunde en kunst.

*Voor het wiskunde B bestaat het eerste jaar uit een voorbereidend jaar (je krijgt dan 2 uur per week les). In het tweede jaar doe je voor dit vak examen.

Havo X is een volledige dagopleiding. De lessen worden gegeven van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur. Je moet vijf dagen per week beschikbaar zijn. **De lessen Spaans worden op de avond gegeven.

Tijdens het intake-gesprek gaan we na of je toelaatbaar bent voor de opleiding maar wordt er ook gekeken of er persoonlijke belemmeringen en/of beperkingen zijn (geweest), die van invloed kunnen zijn op een succesvol verloop van je studie. Het afnemen van een aanvullende capaciteitentest (de AMN-test) behoort tot de mogelijkheden. Ben je toelaatbaar, dan wordt je vakkenpakket bepaald en ontvang je een voorlopig rooster. Ben je nog geen 18 jaar, dan moet een van je ouders / verzorgers bij het intake-gesprek aanwezig zijn. Als je nog geen 18 jaar bent en nog op een reguliere dagschool zit, moet ook het uitbestedingsformulier worden ingevuld. Na betaling van de kosten voor de opleiding / het inleveren van het uitbestedingsformulier ben je ingeschreven en kun je de opleiding havo X gaan volgen.

Vavo Rijnmond College: jouw weg naar jouw diploma!