Extra informatie over een aantal opleidingen

Mavo 4

 • Intaketest: alle leerlingen die zich inschrijven voor mavo 4 dienen een instaptest te maken. Het resultaat van deze test bepaalt mede of je daadwerkelijk kan worden ingeschreven. De test duurt ongeveer twee uur. Het is belangrijk dat de test minstens 30 minuten voor het intakegesprek beëindigd is (of een dag van te voren). De instaptest vindt plaats in het open leercentrum op de 11e verdieping en kan op maandag tot en met woensdag tussen 9.00 en 14.00 uur worden gemaakt, vanaf 27 mei . Je kunt hiervoor een afspraak maken via het telefoonnummer: 088-945 44 05.
  Deze test kan ook thuis gemaakt worden, stuur hiervoor je naw-gegevens en je geboortedatum naar het volgende email adres: e.zapico@vavorijnmondcollege.nl.
 • Intakeformulier: om het intakegesprek zo goed mogelijk te laten verlopen vragen we je om van te voren het intakeformulier mavo 4 ingevuld mee te nemen.
 • Wil je tegelijkertijd met een mbo-opleiding starten? Kijk dan bij Alvast mbo.
  Voor dit traject zijn de volgende eisen gesteld: max 2 onvoldoendes niet lager dan een 5 en je bent al aangemeld bij een mbo opleiding.

Havo X

 • Met ingang van het schooljaar 2020 – 2021 start het VAVO Rijnmond College met een nieuwe havo-opleiding: havo X. Deze dagopleiding is bedoeld voor leerlingen:
  -die een diploma mavo of vmbo-TL hebben behaald,
  -voor leerlingen die een overgangsbewijs naar havo-4 hebben of in havo-4 zijn blijven zitten,
  -voor leerlingen die zijn blijven zitten in vwo-4,
  -voor leerlingen die al één of meerdere jaren mbo gevolgd hebben. Het Havo X traject maakt het mogelijk om in twee jaar je havo-diploma halen.
  Havo X is een volledige dagopleiding. De lessen worden gegeven van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur. Je bent vijf dagen per week beschikbaar.

Vwo-teamtraject

 • Het vwo-teamtraject is een nieuw traject binnen het Vavo. Als je één of meer van de vakken scheikunde, biologie en wiskunde A wilt volgen kun je kiezen voor deze optie.
  Dit traject is uitsluitend bedoeld voor leerlingen die het vwo-examen voor het betreffende vak al een keer afgelegd hebben met eindcijfer 5 of hoger! In dit traject gaan we aan de hand van diagnostische toetsen een persoonlijke planner maken. Je gaat werken aan de onderdelen van de stof die je nog onvoldoende beheerst. In een wekelijkse bijeenkomst werk je aan deze onderdelen. De pijlers onder dit traject zijn: diagnose, wekelijkse reflectie, intensieve begeleiding en samenwerken. De docent begeleidt je in dit traject. Een van de vakdocenten is tevens je mentor. Van jou wordt verwacht dat je ongeveer zes klokuren per week aan een vak kan besteden. Op het aanmeldformulier kun je aangeven of je in aanmerking zou willen komen voor dit traject voor een of meerdere van bovengenoemde vakken.

 

Informatie over het pws en ckv voor alle havo en vwo opleidingen

 • pws: het pws cijfer kunnen wij alleen maar overnemen als dit voldoende (6 of hoger) is!
  Je kunt een 5 (of lager) voor je pws dus niét laten staan, dat kan zelfs niet als het combinatiecijfer voldoende is.
  Als je een onvoldoende hebt voor je pws, dan kun je dit wel bij ons ‘opwaarderen’, d.w.z. verbeteren zodat het een voldoende cijfer oplevert. Opwaarderen moet ook als je een havo pws wilt gebruiken voor een vwo opleiding, je moet er dan voor zorgen dat je je pws zodanig verbetert dat het óók op vwo niveau een voldoende oplevert.
 • ckv: het vak ckv maakt bij onze havo- en vwo-opleidingen géén onderdeel uit van het combinatiecijfer. Als dit vak onderdeel uitmaakt van je combinatiecijfer, dan moet je dit opnieuw berekenen zónder ckv. Eventueel kan dit leiden tot een onvoldoende combinatiecijfer en kan het nodig zijn een van de andere onderdelen hiervan opnieuw te doen.