Examentraining van TU-studenten in de meivakantie

Ben je gezakt, wil je herprofileren, een nieuwe start maken of gewoon die volgende stap zetten? Wij helpen je groeien. Op het VAVO Rijnmond College in Rotterdam behaal je jouw diploma of deelcertificaten mavo, havo of vwo.

Ook in de meivakantie geven wij examentrainingen aan onze leerlingen. Een deel van die trainingen wordt in samenwerking met NUVO verzorgd door studenten van de TU Delft. We vroegen twee van hen, Felix van Waveren en Sjoerd Quaak, onder meer naar hun gouden tip voor onze examenkandidaten.
Felix van Waveren (24 jaar)

Ha Felix, superleuk dat je ons komt helpen. Wat studeer je?
“Momenteel ben ik bezig met de master mechanical engineering aan de TU Delft. Hiervoor heb ik de bachelor werktuigbouwkunde gedaan.”

En welke trainingen ga je geven?
“Scheikunde vwo. Ik ga twee verschillende trainingen geven: één met focus op Lewisstructuren en DNA en één met focus op blokschema’s en chemisch denken.”

Wat vind je zo leuk aan het geven van examentrainingen?
“Wat ik zo leuk vind aan examentraining geven is leerlingen helpen om te zien dat zij zelf op het antwoord kunnen komen. De kennis is er namelijk meestal wel. Soms moeten ze een stapje achteruit leren zetten om te weten waar ze moeten zoeken. Als dat lukt, zijn leerlingen trots op zichzelf, en dat is wat mij betreft de beste uitkomst.
“Ik heb al eens eerder examentraining scheikunde gegeven en toen vond ik het ook heel mooi om te zien dat iemand vervolgens gewoon zijn herkansing haalde.”

Tot slot: welke gouden tip zou je alle examenkandidaten willen meegeven?
“Elk eindexamen is voor een groot deel begrijpend lezen. Een van de grootste uitdagingen bij het vak scheikunde is uitvogelen wat ze nou precies bedoelen met een vraag. Ik weet nog dat ik tijdens mijn eigen eindexamen een vraag soms wel drie keer moest lezen voordat ik snapte wat ze bedoelden. Je moet er dus voor zorgen dat je de vraag precies begrijpt. Daarna is het eigenlijk altijd een kwestie van de stappen volgen die je al tientallen keren hebt gedaan.”

Sjoerd Quaak (23 jaar)

Ha Sjoerd, ook voor jou geldt: superleuk dat je ons komt helpen. Wat studeer je?
“Op dit moment doe ik de master technische natuurkunde in Delft. Hiervoor heb ik in Utrecht de dubbele bachelor natuurkunde en scheikunde gedaan. Toen heb ik ook mijn tweedegraads lesbevoegdheid natuurkunde gehaald.”

Kijk aan, je bent al lesbevoegd. Waar ben jij als examentrainer goed in?
“Ik sta elke week voor een scoutinggroep en ik denk dat ik daardoor best goed kan uitleggen en on the spot geschikte spelletjes of activiteiten kan verzinnen. Ook kan ik goed analytisch denken, wat betekent dat ik problemen goed stap voor stap kan aanpakken.”

Welke trainingen ga je geven?
“Wiskunde B aan mavo en havo.”

En wat weet je eigenlijk nog van je eigen examen wiskunde B?
“Wat mij bijstaat is dat ik heel graag een 10 wilde halen, maar dat het een 9,5 werd, haha.”

Wat vind je zo leuk aan het geven van examentrainingen?
“Dat er een concreet doel voor ogen is. Ik heb eerder examentraining economie gegeven voor SSL in Leiden en de leuke bevinding daar was dat als leerlingen voor het eerst een heel weekend aan de stof zitten, het vaak eigenlijk allemaal wel meevalt en minder ingewikkeld is dan gedacht.”

Tot slot: welke gouden tip zou je alle examenkandidaten willen meegeven?
“Mijn gouden tip: blijf rustig en geloof in jezelf. Bij wiskunde geven leerlingen die het antwoord niet direct zien soms op, terwijl je vaak vanzelf bij het goede antwoord uitkomt als je een vraag stapsgewijs aanpakt en doet wat je kunt.”

Menu