‘Een goede docent luistert naar leerlingen’

Ben je gezakt, wil je herprofileren, een nieuwe start maken of gewoon die volgende stap zetten? Wij helpen je groeien. Op het VAVO Rijnmond College in Rotterdam behaal je jouw diploma of deelcertificaten mavo, havo of vwo.

Op 7 maart vond de matchingsdag van Trainees in Onderwijs plaats op het VAVO Rijnmond College. Onze leerlingen mochten de potentiële docenten bevragen en beoordelen. Hoe hebben ze deze dag ervaren?

Het VAVO Rijnmond College is een van de partnerscholen van Trainees in Onderwijs, een initiatief van de VO-raad, de UNL en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Trainees in Onderwijs biedt een tweejarig traineeship waarin jonge, talentvolle mensen een eerstegraads lesbevoegdheid halen en tegelijkertijd al veel waardevolle werkervaring opdoen in de klas.

Momenteel is de selectieprocedure voor het volgende schooljaar in volle gang en een van de matchingsdagen vond op 7 maart plaats op onze school. De potentiële trainees moesten onder meer een proefles geven aan een panel van docentenopleiders, docenten en leerlingen. Drie van die leerlingen zijn Dean van Wageningen, Iza Kemp en Max van Roon.

Dean, Iza en Max, we kunnen ons voorstellen dat het voelde alsof de rollen een keer omgedraaid waren.
Dean: ‘Het was leuk om een keer aan de andere kant te staan, want normaal gesproken worden leerlingen natuurlijk juist beoordeeld door docenten. Ik vond het best gek om te beseffen dat de toekomstige docenten eigenlijk zelf ook nog leerlingen zijn.’
Iza: ‘Ik stond daar in eerste instantie niet echt bij stil. Als ik erover nadenk, is het wel logisch dat leerlingen betrokken worden bij deze selectie, aangezien zij degenen zijn aan wie docenten lesgeven. Ik denk daarom dat leerlingen een belangrijk perspectief vertegenwoordigen.’

Wat werd er van jullie verwacht?
Max: ‘De kandidaten gaven een proeflesje van tien minuten, waarna ze moesten reflecteren op de les, samen met het panel. Wij moesten ons tijdens de les gewoon gedragen als leerlingen, maar we kregen ook de opdracht om soms niet op te letten en de les een beetje te verstoren. Ook mochten we vragen stellen en beoordelen hoe goed de opbouw van de les, de omgang met ons als leerlingen en de kwaliteit van de reflectie was.’

Ik heb bij elke kandidaat de potentie gezien om een goede docent te worden. Ze waren allemaal gemotiveerd en in mijn ogen is dat echt het allerbelangrijkste.

En welke proefles is jullie het meest bijgebleven?
Max: ‘De les filosofie. Ik heb nog nooit filosofie gehad, maar het bleek erg leuk. De les ging over argumenteren en het belang van het begrijpen van elkaars standpunten en belevingswerelden. Er werd veel gediscussieerd over leuke stellingen – die een beetje leken op de dillema’s van Dilemma op dinsdag – en het lukte de docent om echt het hele panel mee te laten doen.’
Dean: ‘Mij is de aardrijkskundeles het meest bijgebleven. De manier van lesgeven van deze kandidaat sprak mij het meest aan, omdat hij veel vragen in de groep gooide en de leerlingen zelf met antwoorden liet komen. Dat vond ik prettig.’
Iza: ‘De les Engels. Ze leek eigenlijk al een echte docent! Zo kwam ze in ieder geval op mij over. Ze stond heel rustig voor de groep, legde alles goed uit en ze kon leerlingen goed helpen om bij het juiste antwoord te komen.’ 

Wat leuk dat jullie drie verschillende lessen kiezen. Wat maakt een docent volgens jullie eigenlijk een goede docent?
Dean: ‘Een goede docent is iemand die veel naar leerlingen luistert en zich kan inleven. Ik denk dat dat nodig is om de aandacht van de leerlingen te krijgen en om een band op te bouwen met de hele klas.’
Max: ‘Ik denk dat we het er alle drie over eens zijn dat een goede docent de hele klas betrekt bij de les en niet alleen maar zendt. Daarnaast kan een goede docent ingewikkelde stof op een simpele manier uitleggen.’
Iza: ‘Zeker, goed omgaan met leerlingen is heel belangrijk. Ook vind ik dat een goede docent passie heeft voor het vak en voor het lesgeven. Ik heb trouwens bij elke kandidaat de potentie gezien om een goede docent te worden. Ze waren allemaal gemotiveerd en in mijn ogen is dat echt het allerbelangrijkste. De rest valt te leren.’

Als partnerschool biedt het VAVO Rijnmond College elk jaar meerdere traineeplaatsen. Kijk voor meer informatie op traineesinonderwijs.nl.

Menu