De kunst van het samenwerken: geslaagde opening nieuwe locatie VAVO Rijnmond College

Ben je gezakt, wil je herprofileren, een nieuwe start maken of gewoon die volgende stap zetten? Wij helpen je groeien. Op het VAVO Rijnmond College in Rotterdam behaal je jouw diploma of deelcertificaten mavo, havo of vwo.

Op 16 oktober openden wij de nieuwe locatie van VAVO Rijnmond College op de Posthumalaan in Rotterdam. Wij kijken met een goed gevoel terug op deze middag die in het teken stond van ‘De kunst van het samenwerken’. We danken Philippe Raets (voorzitter cvb Zadkine), René Louwerse (lid cvb Albeda), Marcel Nollen (lid cvb Inholland), Eric Westhoek (locatiedirecteur Inholland), onze docenten en studenten zeer voor hun bijdrage aan deze middag. Speciale dank gaat uit naar de gelegenheidsband van medewerkers van Inholland en VAVO Rijnmond College, die voor een prima sfeer tijdens de borrel zorgde.

Hoe morgen samen beter?

Avontuur Melvin Redeker gaf tijdens zijn boeiende bergbeklimmersverhaal vele tips voor een goede samenwerking tussen Inholland en VAVO Rijnmond College. We noemen er enkele:

  • Maak van je collega’s je coach en vraag om feed forward in plaats van feed back. Hoe kom je samen tot de gewenste situatie? Hoe wordt het morgen samen beter?
  • Gebruik geen copy paste methode. Elke situatie is anders.
  • Alles hoeft niet altijd in een keer goed te gaan. Gun jezelf een tweede kans.
  • Zorg voor elkaar.
  • Werk aan vertrouwen.
  • Investeer in relaties en maak contact persoonlijk.
Menu