Aanmelden voor een van de opleidingen van het VAVO doe je door één van de aanmeldformulieren in te vullen en te verzenden.
Als je je aanmeldt voor een reguliere opleiding dan is belangrijk dat je eerst onderstaande informatie goed doorleest!
Aanmelden voor een reguliere opleiding gaat via het aanmeldformulier reguliere opleidingen.
Aanmelden voor een 21+ opleiding gaat via het aanmeldformulier 21+ opleidingen.
Let op dat je het goede aanmeldformulier invult!

 • We kunnen je toelaten als je op 1 augustus van het jaar waarin je je bij het VAVO wilt inschrijven, 16 jaar of ouder bent.
 • Inschrijven via uitbesteding door je VO-school kan alleen als je op 1 augustus van het jaar waarin je je bij het VAVO aanmeldt, 18 jaar of jonger bent. Hieronder staat hierover meer informatie.
 • Let op: aanmelden is niet hetzelfde als inschrijven. Inschrijving vindt plaats nadat je een intakegesprek hebt gehad.
 • Kijk bij de informatie van de opleiding van je keuze of je voldoet aan de voorwaarden.
 • Leerlingen van mavo 4 en havo-snel dienen een instaptest te maken. Hieronder staat hierover meer informatie.
 • Ben je 16 of 17, neem dan een van je ouders of verzorgers mee naar het intakegesprek.

Extra informatie over de verschillende opleidingen
Hieronder vind je aanvullende informatie over de verschillende opleidingen. Dit kan gaan over de intakeprocedure (b.v. een intaketoets) en/of extra documenten die je (ingevuld) mee moet nemen naar het intakegesprek. Als je opleiding hieronder niet wordt genoemd, dan zijn er geen extra eisen. Uiteraard moet iedereen de documenten meenemen zoals die hieronder worden genoemd.

Mavo 4

 • Intaketest: alle leerlingen die zich inschrijven voor mavo 4 dienen een instaptest te maken. Het resultaat van deze test bepaalt mede of je daadwerkelijk kan worden ingeschreven. De test duurt ongeveer twee uur. Het is belangrijk dat de test minstens 30 minuten voor het intakegesprek beëindigd is (of een dag van te voren). De instaptest vindt plaats in het open leercentrum op de 11e verdieping en kan op maandag tot en met woensdag tussen 9.00 en 14.00 uur worden gemaakt, vanaf 27 mei . Je kunt hiervoor een afspraak maken via het telefoonnummer: 088-945 44 05.
  Deze test kan ook thuis gemaakt worden, stuur hiervoor je naw-gegevens en je geboortedatum naar het volgende email adres: e.zapico@vavorijnmondcollege.nl.
 • Intakeformulier: om het intakegesprek zo goed mogelijk te laten verlopen vragen we je om van te voren het intakeformulier mavo 4 ingevuld mee te nemen.
 • Wil je tegelijkertijd met een mbo-opleiding starten? Kijk dan bij Alvast mbo.
  Voor dit traject zijn de volgende eisen gesteld: max 2 onvoldoendes niet lager dan een 5 en je bent al aangemeld bij een mbo opleiding.

 

Havo X

 • Met ingang van het schooljaar 2020 – 2021 start het Vavo Rijnmond College met een nieuwe havo-opleiding: HAVO-X. Deze dag-opleiding is bedoeld voor leerlingen:
  -die een diploma mavo of vmbo-TL hebben behaald,
  -voor leerlingen die een overgangsbewijs naar havo-4 hebben of in havo-4 zijn blijven zitten,
  -voor leerlingen die zijn blijven zitten in vwo-4,
  -voor leerlingen die al één of meerdere jaren mbo gevolgd hebben.Het HAVO-X traject maakt het mogelijk om in twee jaar je havo-diploma halen.
  HAVO-X is een volledige dagopleiding. De lessen worden gegeven van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur. Je moet vijf dagen per week beschikbaar zijn.

 

VWO teamtraject

 • VWO teamtraject: Het VWO-teamtraject is een nieuw traject binnen het Vavo. Als je één of meer van de vakken scheikunde, biologie en wiskunde A wil volgen kun je kiezen voor deze optie.
  N.B.: het traject is uitsluitend bedoeld voor leerlingen die het VWO-examen voor het betreffende vak al een keer afgelegd hebben met eindcijfer 5 of hoger!
  In dit traject gaan we aan de hand van diagnostische toetsen een persoonlijke planner maken. Je gaat werken aan de onderdelen van de stof die je nog onvoldoende beheerst.
  In een wekelijkse bijeenkomst werk je aan deze onderdelen. De pijlers onder dit traject zijn: diagnose, wekelijkse reflectie, intensieve begeleiding en samenwerken.
  De docent begeleidt je in dit traject. Een van de vakdocenten is tevens je mentor.
  Van jou wordt verwacht dat je ongeveer 6 klokuren per week aan een vak kan besteden.
  Op het aanmeldformulier kun je aangeven of je in aanmerking zou willen komen voor dit traject voor een of meerdere van bovengenoemde vakken.

 

Informatie over het pws en ckv voor alle havo en vwo opleidingen

 • pws: het pws cijfer kunnen wij alleen maar overnemen als dit voldoende (6 of hoger) is!
  Je kunt een 5 (of lager) voor je pws dus niét laten staan, dat kan zelfs niet als het combinatiecijfer voldoende is.
  Als je een onvoldoende hebt voor je pws, dan kun je dit wel bij ons ‘opwaarderen’, d.w.z. verbeteren zodat het een voldoende cijfer oplevert.
  Opwaarderen moet ook als je een havo pws wilt gebruiken voor een vwo opleiding, je moet er dan voor zorgen dat je je pws zodanig verbetert dat het óók op vwo niveau een voldoende oplevert.
 • ckv: het vak ckv maakt bij onze havo en vwo-opleidingen géén onderdeel uit van het combinatiecijfer. Als dit vak onderdeel uitmaakt van je combinatiecijfer, dan moet je dit opnieuw berekenen zónder ckv. Eventueel kan dit leiden tot een onvoldoende combinatiecijfer en kan het nodig zijn een van de andere onderdelen hiervan opnieuw te doen.


Wat moet je meenemen naar het intakegesprek?

 • Paspoort of ID-kaart (geen rijbewijs)
 • Burgerservicenummer
 • Gezakte examenkandidaten: officiële cijferlijst
 • Leerlingen van de voor-examenklas: rapport met handtekening en stempel van school
 • Getekend en gestempeld vrijstellingenformulier van je VO-school voor vakken die in de voorexamenklas zijn afgerond (zoals bijvoorbeeld maatschappijleer)
 • Schoolverklaring dat het loopbaandossier is afgerond. (LOB)
 • Voor 16- en 17-jarigen: een door de VO-school ondertekend en gestempeld uitbestedingsformulier

 

Inschrijving via uitbesteding door je VO-school

Ben je 16 of 17, zit je op een school voor voortgezet onderwijs en wil je overstappen naar het VAVO Rijnmond College? Dan moet je worden ‘uitbesteed’. Hoe werkt dat?

 • Inschrijven op het VAVO Rijnmond College gaat via een ‘uitbestedingsformulier’.
 • Het uitbestedingsformulier dient door beide scholen te worden ondertekend.
 • Inschrijven via uitbesteding is alleen mogelijk voor leerlingen die op 1 augustus van het betreffende studiejaar 18 jaar of jonger zijn.
 • Ben je 16 of 17 jaar en zit je niet op een VO-school? Neem dan contact met ons op.
 • Meer weten? Vraag je decaan, mentor of afdelingsleider om meer informatie.

 

Aanmeldformulier

Als je bovenstaande hebt gelezen, kun je naar het aanmeldformulier.
Als je een reguliere opleiding wilt gaan doen moet je dit aanmeldformulier invullen en verzenden: aanmeldformulier reguliere opleiding.
Als je een 21+ opleiding wilt gaan doen moet je dit aanmeldformulier invullen en verzenden: aanmeldformulier 21+ opleiding.
Als je een aanmelding hebt gedaan, maar je hebt nog geen afspraak gemaakt, of je wilt je afspraak wijzigen of annuleren, dan kun je dat hier doen, je hebt daarvoor je volgnummer en je bsn nummer nodig.
Het volgnummer staat op de bevestigingsmail die je hebt ontvangen nadat je een aanmelding hebt verzonden.