Kunst algemeen volwassenen 21+

Ben je gezakt, wil je herprofileren, een nieuwe start maken of gewoon die volgende stap zetten? Wij helpen je groeien. Op het VAVO Rijnmond College in Rotterdam behaal je jouw diploma of deelcertificaten mavo, havo of vwo.

Havo 4 Kunst algemeen (dag)

Het examenvak kunst algemeen is meer dan alleen een theoretische verdieping in de Europese kunstgeschiedenis. Tijdens deze opleiding krijgt u ook les over de geschiedenis van de disciplines muziek, theater, film en dans. Daarnaast leert u analyseren hoe en in welke context iets is gemaakt, gespeeld, gedanst, gecomponeerd of gefilmd. U doet kennis op over de rol van kunst in vroegere tijden maar ook over de invloed van massacultuur op de verschillende kunsten in onze eigen tijd. Als u wilt kunt u bij een voldoende resultaat na dit schooljaar doorstromen naar havo 5. In dat jaar kunt u examen doen in het vak en een certificaat halen.

De opleiding is bedoeld voor volwassenen (21+) met interesse in de verschillende kunsten en met voldoende lees- en schrijfvaardigheid in de Nederlandse taal. Voorkennis is voor de havo 4-opleiding niet nodig. De lessen zijn wekelijks in een aaneengesloten blokuur van 2 klokuren.

Inhoud van de opleiding
We behandelen de volgende (examen)onderwerpen:
Periode 1: Tijdlijn kunstgeschiedenis en hofcultuur in Europa in de zestiende en zeventiende eeuw
Periode 2: Burgerlijke cultuur in Nederland in de zeventiende eeuw
Periode 3: Cultuur van het moderne: de moderne kunst uit de eerst helft van de twintigste eeuw
Periode 4: Massacultuur: kunst uit de tweede helft van de twintigste eeuw tot en met hedendaagse kunst

Toetsen
Er zijn vier toetsen per jaar. Om u goed voor te bereiden krijgt u huiswerk over de stof.

Museumbezoek
We gaan 1 keer naar een museum. Kosten voor vervoer en entree zijn voor eigen rekening.

Methode havo 4
We werken met de methode de Bespiegeling, kunsten in samenhang (uitgeverij Staal&Roeland). Havo 4: ISBN 9789492000286, lesboek, druk 1, mei 2016 (bestellen via Van Dijk) Let op: dit is de oude editie van de Bespiegeling.

 

Havo 5 Kunst algemeen (dag)

Het examenvak kunst algemeen is meer dan alleen een theoretische verdieping in de Europese kunstgeschiedenis. Tijdens deze opleiding krijgt u ook les over de geschiedenis van de disciplines muziek, theater, film en dans. Daarnaast leert u analyseren hoe en in welke context iets is gemaakt, gespeeld, gedanst, gecomponeerd of gefilmd. U doet kennis op over de rol van kunst in vroegere tijden maar ook over de invloed van massacultuur op de verschillende kunsten in onze eigen tijd. Het betreft hier een examenjaar dus er zal ook aandacht worden besteed aan ‘de kunst’ van het beantwoorden van examenvragen.

Inhoud van de opleiding
We behandelen de volgende verplichte examenonderwerpen:
Periode 1: Burgerlijke cultuur in Nederland in de zeventiende eeuw
Periode 2: Cultuur van het moderne: de moderne kunst uit de eerst helft van de twintigste eeuw
Periode 3: Massacultuur: kunst uit de tweede helft van de twintigste eeuw tot en met hedendaagse kunst

In periode 4 zijn de officiële lessen afgelopen en volgen er examentrainingen. Het jaar wordt afgesloten door het centraal examen Kunst algemeen. Dat zal in 2023 worden afgenomen op dinsdag 23 mei van 9:00 tot 12:00 uur.

De opleiding is bedoeld voor volwassenen (21+) met interesse in de verschillende kunsten en met voldoende lees- en schrijfvaardigheid in de Nederlandse taal. In dit jaar doet u examen dus voorkennis van kunst is essentieel. Misschien heeft u al eerder lessen of cursussen gevolgd over kunst of stroomt u door van onze havo 4-opleiding. Mede in het intakegesprek bepaalt de docent of deze opleiding u past. De lessen zijn wekelijks in een aaneengesloten blokuur van 2 klokuren.

Schoolexamen
Er zijn drie schoolexamens per jaar. De schoolexamens worden in het computerlokaal afgenomen en bevatten meerdere digitale fragmenten met vragen over de verschillende disciplines. Deze se’s duren 2 uur. Om u goed voor te bereiden krijgt u huiswerk over de stof.

Methode havo 5
We werken met de methode de Bespiegeling, kunsten in samenhang (uitgeverij Staal&Roeland).
ISBN 9789083029672, lesboek nieuwe editie 2021 (huren via Van Dijk)
ISBN 9789083113401, digitale licentie druk 2 (via Van Dijk)
ISBN 9789083029689, opdrachtenboek havo bovenbouw (huren via Van Dijk)
Let op: dit is de nieuwe editie van de Bespiegeling.

 

Menu