Italiaans voor 21+ in Rotterdam

Ben je gezakt, wil je herprofileren, een nieuwe start maken of gewoon die volgende stap zetten? Wij helpen je groeien. Op het VAVO Rijnmond College in Rotterdam behaal je jouw diploma of deelcertificaten mavo, havo of vwo.

Kunst 21+

Havo 4 Kunst algemeen (dag)

In deze cursus krijgt u les over de geschiedenis van muziek, theater, film, dans, beeldende kunst en architectuur. U leert analyseren hoe en in welke context iets is gemaakt, gespeeld, gedanst, gecomponeerd of gefilmd. U doet kennis op over de rol van kunst in vroegere tijden maar ook over de invloed van massacultuur op de verschillende kunsten in onze eigen tijd. De cursus is bedoeld voor volwassenen (21+) met interesse in de verschillende kunsten en voldoende lees- en schrijfvaardigheid in de Nederlandse taal. Voorkennis is niet nodig.

 INHOUD:

  • Cultuur van de kerk in de middeleeuwen
  • Hofcultuur in de zestiende en zeventiende eeuw
  • Burgerlijke cultuur in Nederland in de zeventiende eeuw
  • Eigentijdse kunsten en massacultuur

Methode: tekstboek havo/vwo Bespiegeling, kunsten in samenhang (uitgeverij Staal&Roeland). Met de aanvullende digitale licentie kunt ook thuis de muziek- en filmfragmenten uit het boek beluisteren en bekijken.

Lestijden en kosten: Op de volgende pagina kunt u de lestijden en de kosten zien van de 21+ opleidingen: overzicht lestijden 21+ opleidingen.

Tekstboek Bespiegeling (ISBN 9789492000286): € 22,28 (huur)

Leerlinglicentie (ISBN 9789492000316): € 7,50 (koop)

Aanmelden kan uitsluitend via deze website.
N.B.: als u meerdere 21+ opleidingen zou willen gaan volgen, hoeft u zich maar voor één van die opleidingen aan te melden. De inschrijving voor de andere opleiding(en) wordt dan ook in orde gemaakt tijdens het intakegesprek, mits er nog plaats is.

TOETSEN: gedurende het jaar is er een aantal momenten waarop u in de les uw kennis en inzicht kunt toetsen door het maken van vragen of een opdracht.

HUISWERK: selecties uit het tekstboek, de leerlinglicentie en Cum Laude/N@tschool (de elektronische leeromgeving van het VRC)

DOCENT: Rogier van der Erve (1953) is sinds 1994 docent aan het VRC. Hij is afgestudeerd aan zowel de Rietveld Academie als de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Daarnaast is hij componist en muzikant.

Menu