Geschiedenis voor 21+ in Rotterdam

Ben je gezakt, wil je herprofileren, een nieuwe start maken of gewoon die volgende stap zetten? Wij helpen je groeien. Op het VAVO Rijnmond College in Rotterdam behaal je jouw diploma of deelcertificaten mavo, havo of vwo.

Geschiedenis: VWO 6

Historische belangstelling?

 Heb je altijd al willen weten:

  • Hoe de invloed van de klassiek Griekse filosofen en wetenschappers doorwerkt in de huidige samenleving?
  • Waar toch al die Romeinse oudheden aan de Rijn in Nederland tot in Hongarije, maar ook in Marokko en Israёl vandaan komen?
  • Hoe het komt dat we wereldwijd Nederlandse forten, blauwe tegeltjes en de vaderlandse driekleur zien? Van Spitsbergen tot Zuid-Afrika en van Djakarta tot New York?
  • Hoe het nu precies zit met ons koningshuis, met Willem I, II, III of waren dat stadhouders?
  • Welke ontwikkelingen in het verleden Rotterdam hebben laten uitgroeien tot de grootste haven ter wereld?
  • Hoe het is gekomen dat Nederland anno 2015 zo’n gemêleerde samenleving is geworden?

Of heeft u al een HAVO-diploma geschiedenis en wilt u zich verder verdiepen in de geschiedenis. Dan is de VWO 6 opleiding misschien wat voor u. Naast een overzicht van de geschiedenis komen de Nederlandse Opstand met Willem van Oranje en Filips II, De Verlichting met o.a. de driedeling van de macht van Montesquieu en de gevolgen van met name de radicale Verlichters in de democratische revoluties. Duitsland van de Duitse eenwording tot de Duitse splitsing na de tweede Wereldoorlog. Verder komt de koude oorlog aanbod met de continue dreiging van een kernoorlog.
De interessante historische VWO-opleiding voor mensen van 21 jaar en ouder gaat onder meer in op deze vragen. U kunt een VWO-certificaat geschiedenis halen met deze opleiding!

Excursies naar tentoonstellingen of historisch interessante steden horen bij beide opleidingen tot de mogelijkheden!

VWO 6 (21+)

Programma:

Stof periode 1 (september t/m november)

Onderwerp: ‘De Republiek’ (1515-1648)
Een brede verdieping rond het thema van de Republiek in voorbereiding op het eindexamen. Hierin wordt naar de achtergronden voor het ontstaan van de Nederlandse Opstand gekeken. Zowel politieke, economische als religieuze oorzaken passeren de revue. Maar ook de Gouden Eeuw met de VOC en WIC staat centraal in deze historische context. Verder worden in deze periode ook de tijdvakken 1 t/m 6 van het historisch overzicht herhaald.

STOF PERIODE 2 (november t/m januari)
Onderwerp: Verlichtingsideeën en de democratische revoluties 1650-1848.

Een brede verdieping rond het thema Verlichting in voorbereiding op het eindexamen.
Hierin wordt naar de achtergronden voor het ontstaan van de Verlichting gekeken en naar de verschillende verlichtingsfilosofen. Ook de gevolgen van de verlichting, namelijk de democratische revoluties komen aan bod.

In deze periode worden verder ook de tijdvakken 7 t/m 9 van het historisch overzicht besproken.

Daarnaast passeert in het thema ‘rechtsstaat en democratie’ de stichting van het Nederlandse Koninkrijk en de politieke ontwikkeling van Nederland in 19de eeuw de revue.

STOF PERIODE 3 (januari t/m maart)

Onderwerp: ‘Duitsland’ (1871-1945)
Een brede verdieping rond het thema Duitsland in voorbereiding op het eindexamen. Hierin wordt het eenwordingsproces van Duitsland behandeld. Via drie staatsvormingsprocessen komt de ontwikkeling en geschiedenis van Duitsland in dit thema aan bod. Te weten:

  • Het Duitse Keizerrijk (1871-1918)
  • De Weimarrepubliek (1919-1933)
  • Derde Rijk / Nazi-Duitsland (1933-1945)

Onderwerp: ‘Koude Oorlog’ (1945-1991)
Een brede verdieping rond het thema van de Koude Oorlog in voorbereiding op het eindexamen. Van de Koreaoorlog tot de Cubacrisis, van Truman tot Reagan en van Stalin tot Gorbatsjov. Veel van de tweede helft van de 20e eeuw komt in dit thema voorbij. Met name de ideologische tegenstellingen tussen Oost en West staan centraal. In deze periode wordt ook tijdvak 10 van het historisch overzicht behandeld. Een tijdvak dat de Europese eenwording aansnijdt, maar ook de sociaal-culturele en politieke veranderingsprocessen in Nederland. [thema ‘rechtsstaat en democratie’]

Toelating tot de VWO 6 opleiding is alleen voor belangstellenden met voorkennis op havo-niveau.

Menu