Geschiedenis voor 21+ in Rotterdam

Ben je gezakt, wil je herprofileren, een nieuwe start maken of gewoon die volgende stap zetten? Wij helpen je groeien. Op het VAVO Rijnmond College in Rotterdam behaal je jouw diploma of deelcertificaten mavo, havo of vwo.

Programma

Stof periode 1 (september t/m november)

Onderwerp: Steden en burgers in de Lage Landen (1050-1700). Een brede verdieping rond het thema van Steden en burgers in de Lage Landen in voorbereiding op het eindexamen. Hierin wordt naar de achtergronden voor het ontstaan en de positie van een stedelijke burgerij in de Nederlandse gewesten gekeken. Zowel politieke, economische als religieuze ontwikkelingen passeren de revue. Maar ook de positie van de burgerij in de Gouden Eeuw met de VOC en WIC staat centraal in deze historische context.

Er wordt specifiek gekeken naar de volgende thema’s:

  1. Maria van Bourgondië: vorstin tussen Bourgondië en Habsburg.
  2. De Waag van Oudewater: heksenvervolgingen in Europa (1300-1700).

Verder worden in deze periode ook de tijdvakken 1t/m 6 van het historisch overzicht besproken.

Stof periode 2 (november t/m januari)

Onderwerp: Verlichtingsideeën en de democratische revoluties 1650-1900. Een brede verdieping rond het thema Verlichting in voorbereiding op het eindexamen. Hierin wordt naar de achtergronden voor het ontstaan van de Verlichting gekeken en naar de verschillende verlichtingsfilosofen. Ook de gevolgen van de verlichting, namelijk de democratische revoluties komen aan bod.

Er wordt specifiek gekeken naar de volgende thema’s:

  1. Sara Burgerhart: rebelse vrouwen in tijden van Verlichting.
  2. Max Havelaar: onrecht in Nederlands-Indië.

In deze periode worden verder ook de tijdvakken 1 t/m 8 van het historisch overzicht besproken.

Daarnaast passeert in het thema ‘rechtsstaat en democratie’ de stichting van het Nederlandse Koninkrijk en de politieke ontwikkeling van Nederland in 19de eeuw de revue

Stof periode 3 (januari t/m maart)

Onderwerpen: Duitsland in Europa 1918 -1991 en China 1842-2001 Een brede verdieping rond het thema Duitsland in voorbereiding op het eindexamen. Hierin worden de opkomst van het nationaal socialisme en de gevolgen hiervan voor Duitsland en Europa besproken. Tevens wordt de invloed van de Koude oorlog op de geschiedenis van Duitsland besproken. Verder een verklaring voor de eenwording van Duitsland en succesvolle integratie in Europa.

Een brede verdieping rond het thema van China in voorbereiding op het eindexamen. Hierin wordt besproken waardoor China zijn positie als regionale grootmacht verloor. Verder wordt het ontstaan van de Volksrepubliek besproken en waardoor deze Volksrepubliek zich kon ontwikkelen tot een grootmacht.

Er wordt specifiek gekeken naar het volgende thema:

  1. Anton de Kom: strijd tegen racisme en kolonialisme.

In deze periode worden ook de tijdvakken 1 t/m 10 van het historisch overzicht behandeld.

Toelating tot de VWO 6 opleiding is alleen voor belangstellenden met voorkennis op havo-niveau.

De genoemde kosten zijn exclusief de kosten voor eventuele excursies en de aanschaf van boeken.

Aanmelden? Ga naar www.vavorijnmondcollege.nl/aanmelden/

Menu