Frans voor 21+ in Rotterdam

Ben je gezakt, wil je herprofileren, een nieuwe start maken of gewoon die volgende stap zetten? Wij helpen je groeien. Op het VAVO Rijnmond College in Rotterdam behaal je jouw diploma of deelcertificaten mavo, havo of vwo.

Mavo 4 Frans 21+ (dag)

De lessen in deze klas richten zich op mensen die al enige kennis van het Frans hebben, zoals de tegenwoordige tijd van de regelmatige werkwoorden en de meest voorkomende onregelmatige werkwoorden, het principe van de bijvoeglijke naamwoorden, de bezittelijke voornaamwoorden, etc.

Tijdens de cursus bouwt u verder aan de woordenschat en leert u meer grammaticale structuren. Alle vaardigheden, luisteren, spreken, schrijven en lezen worden geoefend en getoetst. U bent na afloop van de cursus in staat om de Franse taal te gebruiken in uiteenlopende dagelijkse situaties. Ideaal voor iedereen die Frans wil leren spreken voor vakantie of beroep. En u heeft dan het mavo (vmbo-tl) certificaat Frans.

Boeken:
We werken met de methode Libre Service, een complete leergang Frans. In mavo 3 (=beginners) is een deel van het boek behandeld, in mavo 4 gaan we daarmee verder.

 • Libre Service junior 3-4 vmbo
 • Textes et activités 3-4 A
 • Textes et activités 3-4 B
 • ISBN 9789006429862

Toetsen: omdat mavo 4 een examenjaar is, doen de cursisten vier schoolexamens voor de afzonderlijke vaardigheden, tijdens de toetsweken, en sluiten ze het jaar af met het landelijke eindexamen.

Studielast: 120 minuten les per week en u moet rekenen op evenveel tijd aan huiswerk.

Havo 4 Frans 21+ (dag)

Bonjour! Comment allez-vous? Voulez-vous apprendre le français?
Oui,…..
Ja, en hoe nu verder?

Heeft u al enige kennis van “la langue de Molière” en wilt u daarop voortborduren?
Gaat u wel eens naar Frankrijk en wilt u een gesprekje met de Fransen kunnen voeren?
Wilt u eenvoudige Franse krantenberichten kunnen begrijpen?

En wilt u het havo certificaat Frans behalen? (in havo 5)
Kom dan naar het Vavo Rijnmond College en volg de lessen Frans op havo 4 niveau.

Enige voorkennis is vereist, zoals bijvoorbeeld:

 • een aantal onregelmatige werkwoorden (o.a. avoir, être, aller, faire)
 • de tegenwoordige tijd en de passé composé (voltooide tijd)
 • een bescheiden woordenschat op het niveau van eind vmbo-tl/mavo/mulo of vergelijkbaar als u die kennis meer in de praktijk heeft opgedaan.
 • enige ervaring met tekstbegrip (luisteren en lezen)

Maar er is, zeker in de eerste maanden, ruimte om basiskennis wat op te halen of aan te vullen.
Dus havo 4 is heel geschikt voor hen die niet helemaal bij het begin hoeven te beginnen maar ook nog niet echt tot de gevorderden behoren.
Na dit jaar kunt u doorstromen naar de examenklas havo 5 en dan het havo- certificaat behalen.

Het lesprogramma bevat behalve grammatica de vier vaardigheden: lezen, luisteren, spreken en schrijven; deze vaardigheden zullen ook getoetst worden. Er zijn vier toetsperiodes verdeeld over het jaar.

Dat alles rond een aantal thema’s die de volwassen cursist zullen aanspreken, zoals bijvoorbeeld huizen en bewoning, werk, vakantie en vrije tijd, familie, boodschappen, eten en drinken, etc. In havo 4 zal het aandeel van letterkunde beperkt zijn.

Boeken:

 • Voyages nieuw 2 tekstboek  (9789462930230)
 • Voyages nieuw 2 werkboek (9789462930247)
 • LS littérature boek havo (9789006488760)

Syllabus à 5 euro, verkrijgbaar op school.

Studielast: 90 minuten les per week en u moet rekenen op evenveel tijd aan huiswerk.

Vwo 5 Frans 21+ (dag)

Bonjour! Comment allez-vous? Voulez-vous perfectionner votre français?

Heeft u al enige kennis van “la langue de Molière” en wilt u daarop voortborduren? Gaat u wel eens naar Frankrijk en wilt u een gesprekje met de Fransen kunnen voeren? Wilt u Franse krantenberichten kunnen begrijpen? Uw taalvaardigheid verbeteren of wilt u het vwo certificaat Frans behalen (in vwo 6)?

Kom dan naar het Vavo Rijnmond College en volg de lessen Frans op vwo 5 niveau.

Enige voorkennis is vereist, zoals bijvoorbeeld:

 • een aantal onregelmatige werkwoorden (avoir, être, aller, faire, pouvoir, etc.)
 • vijf werkwoordstijden: de tegenwoordige tijd, passé composé (voltooide tijd), de imparfait, futur en conditionnel.
 • een woordenschat op het niveau van eind havo of vergelijkbaar als u die kennis meer in de praktijk heeft opgedaan.
 • ervaring met tekstbegrip (luisteren en lezen).

Maar er is, zeker in de eerste maanden, ruimte om kennis wat op te halen of aan te vullen. Na dit jaar kunt u doorstromen naar de examenklas vwo 6 en dan het vwo- certificaat behalen.

Het lesprogramma bevat, behalve grammatica, de vier vaardigheden: lezen, luisteren, spreken en schrijven; deze vaardigheden zullen ook getoetst worden. Er zijn vier toetsperiodes verdeeld over het jaar. Dat alles rond een aantal thema’s die de volwassen cursist zullen aanspreken, zoals bijvoorbeeld huizen en bewoning, werk, vakantie en vrije tijd, familie, boodschappen, eten en drinken, etc.

De spreekvaardigheid zal voornamelijk tijdens de les gebeuren; voor de andere vaardigheden zult u ook huiswerk moeten doen, zo’n 1 à 2 uur per week.

In vwo 5 zal het aandeel van letterkunde beperkt zijn.

Lestijd:105 minuten les per week en u moet rekenen op evenveel tijd aan huiswerk.

Boek: Voyages – nieuw 3 tekst-/werkboek + integraal Augmented 9789462930315

Menu