Frans voor 21+ in Rotterdam

Ben je gezakt, wil je herprofileren, een nieuwe start maken of gewoon die volgende stap zetten? Wij helpen je groeien. Op het VAVO Rijnmond College in Rotterdam behaal je jouw diploma of deelcertificaten mavo, havo of vwo.

Mavo 4 Frans voor beginners 21+ (dag)

De lessen in deze klas richten zich op mensen die al enige kennis van het Frans hebben, zoals de tegenwoordige tijd van de regelmatige werkwoorden en de meest voorkomende onregelmatige werkwoorden, het principe van de bijvoeglijke naamwoorden, de bezittelijke voornaamwoorden, etc.

Tijdens de cursus leren we de belangrijkste grammaticale vormen en bouwen een goede woordenschat op. De hoofdstukken uit het boek behandelen alledaagse thema’s. Alle vaardigheden, luisteren, spreken, schrijven en lezen worden geoefend. U bent na afloop van de cursus in staat in om de Franse taal te gebruiken in uiteenlopende dagelijkse situaties. Kortom: ideaal voor iedereen die Frans wil leren spreken voor vakantie of beroep.

Na dit jaar bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar een vervolgtraject: havo 4 (Frans voor half-gevorderden en daarmee het havo-traject beginnen).

Boeken: we werken met de methode ‘C’est bien ça I’  €80,-, een complete leergang Frans voor volwassenen. In mavo 3 (=beginners) is een deel van het boek behandeld, in mavo 4 gaan we daarmee verder.

Toetsen: omdat mavo 4 een examenjaar is, doen de cursisten ook vier schoolexamens voor de afzonderlijke vaardigheden, tijdens de toetsweken, en sluiten ze het jaar af met het landelijke eindexamen.

Lestijden:

Mavo 4 Frans 21+              2 klokuren

Daarnaast zult u per week ook ongeveer 1,5 à 2 uur bezig zijn met huiswerk.

Leerling

Lestijden en kosten:

Op de volgende pagina kunt u de lestijden en de kosten zien van de 21+ opleidingen: overzicht lestijden 21+ opleidingen.

Havo 4 Frans 21+ (dag)

Bonjour! Comment allez-vous? Voulez-vous apprendre le français?Leerling
Oui,…..
Ja, en hoe nu verder?

Heeft u al enige kennis van “la langue de Molière” en wilt u daarop voortborduren?
Gaat u wel eens naar Frankrijk en wilt u een gesprekje met de Fransen kunnen voeren?
Wilt u eenvoudige Franse krantenberichten kunnen begrijpen?

En wilt u het havo certificaat Frans behalen? (in havo 5)
Kom dan naar het Vavo Rijnmond College en volg de lessen Frans op havo 4 niveau.

Enige voorkennis is vereist, zoals bijvoorbeeld:

  • een aantal onregelmatige werkwoorden (o.a. avoir, être, aller, faire)
  • de tegenwoordige tijd en de passé composé (voltooide tijd)
  • een bescheiden woordenschat op het niveau van eind vmbo-tl/mavo/mulo of vergelijkbaar als u die kennis meer in de praktijk heeft opgedaan.
  • enige ervaring met tekstbegrip (luisteren en lezen)

Maar er is, zeker in de eerste maanden, ruimte om basiskennis wat op te halen of aan te vullen.
Dus havo 4 is heel geschikt voor hen die niet helemaal bij het begin hoeven te beginnen maar ook nog niet echt tot de gevorderden behoren.
Na dit jaar kunt u doorstromen naar de examenklas havo 5 en dan het havo- certificaat behalen.

Het lesprogramma bevat behalve grammatica de vier vaardigheden: lezen, luisteren, spreken en schrijven; deze vaardigheden zullen ook getoetst worden. Er zijn vier toetsperiodes verdeeld over het jaar.

Dat alles rond een aantal thema’s die de volwassen cursist zullen aanspreken, zoals bijvoorbeeld huizen en bewoning, werk, vakantie en vrije tijd, familie, boodschappen, eten en drinken, etc.
De spreekvaardigheid zal voornamelijk tijdens de les gebeuren; voor de andere vaardigheden zult u ook huiswerk moeten doen, zo’n 1 à 2 uur per week.
In havo 4 zal het aandeel van letterkunde beperkt zijn.

Lestijden en kosten:

Op de volgende pagina kunt u de lestijden en de kosten zien van de 21+ opleidingen: overzicht lestijden 21+ opleidingen.
Boeken: Perspectives nieuw deel 2, tekstboek en werkboek. Samen ongeveer € 55,oo  maar het tekstboek is ook te huur via Van Dijk.

N.B.: als u meerdere 21+ opleidingen zou willen gaan volgen, hoeft u zich maar voor één van die opleidingen aan te melden. De inschrijving voor de andere opleiding(en) wordt dan ook in orde gemaakt tijdens het intakegesprek, mits er nog plaats is.

Vwo 5 Frans 21+ (dag)

Enige voorkennis is vereist, bijvoorbeeld:

  • een aantal onregelmatige werkwoorden (avoir, être, aller, faire, pouvoir, etc.)
  • vijf werkwoordstijden: de tegenwoordige tijd, passé composé (voltooide tijd), de imparfait, futur en conditionnel.
  • een woordenschat op het niveau van eind havo of vergelijkbaar als u die kennis meer in de praktijk heeft opgedaan.
  • ervaring met tekstbegrip (luisteren en lezen)

Maar er is, zeker in de eerste maanden, ruimte om kennis wat op te halen of aan te vullen. Na dit jaar kunt u doorstromen naar de examenklas vwo 6 en dan het vwo- certificaat behalen.

Het lesprogramma bevat behalve grammatica de vier vaardigheden: lezen, luisteren, spreken en schrijven; deze vaardigheden zullen ook getoetst worden. Er zijn vier toetsperiodes verdeeld over het jaar. Dat alles rond een aantal thema’s die de volwassen cursist zullen aanspreken, zoals bijvoorbeeld huizen en bewoning, werk, vakantie en vrije tijd, familie, boodschappen, eten en drinken, etc. De spreekvaardigheid zal voornamelijk tijdens de les gebeuren; voor de andere vaardigheden zult u ook huiswerk moeten doen, zo’n 1 à 2 uur per week.

In vwo 5 zal het aandeel van letterkunde beperkt zijn.

Lestijden en kosten:
Op de volgende pagina kunt u de lestijden en de kosten zien van de 21+ opleidingen: overzicht lestijden 21+ opleidingen.

Boeken: C’est bien ça deel 2, tekstboek en werkboek; het tekstboek is ook te huur via Van Dijk.

Menu