Filosofie voor 21+ in Rotterdam

Ben je gezakt, wil je herprofileren, een nieuwe start maken of gewoon die volgende stap zetten? Wij helpen je groeien. Op het VAVO Rijnmond College in Rotterdam behaal je jouw diploma of deelcertificaten mavo, havo of vwo.

Filosofie voor volwassenen 21+  schooljaar 2023 2024

Het VAVO Rijnmond College biedt sinds enkele jaren het programma filosofie voor volwassenen aan. De cursus is bedoeld voor volwassenen die in een stimulerende omgeving onder begeleiding van een enthousiaste docent hun eigen denken willen trainen en kennis willen maken met traditionele en moderne filosofische inzichten. De leeftijd van de studenten varieert tussen de 25 en 85 jaar.

Over de inhoud van de cursus
Al meer dan 2500 jaar buigen denkers zich over uiteenlopende filosofische vragen; vragen die nog steeds relevant en waardevol zijn om te doordenken. Denk daarbij aan vragen als:

Wat is een goed leven?
Is de mens vrij in zijn doen en laten?
Wanneer is iemand een vriend?
Hoe verkrijg je zelfkennis?

Het denken van deze filosofen heeft geresulteerd in een grote diversiteit aan antwoorden. Tijdens de cursus maak je maak je kennis met het gedachtegoed van verschillende filosofen, maar dat is slechts een eerste stap. We zullen hun antwoorden vervolgens aan een kritisch onderzoek onderwerpen om te achterhalen of, en zo ja in hoeverre, die volgens jou houdbaar en waardevol zijn.

Filosoferen betekent dat je de filosoof in jezelf wakker moet schudden; je moet zélf vragen (leren) stellen. Hiervoor een is filosofische houding vereist; een houding die je je eigen moet maken en die voor lang niet iedereen vanzelfsprekend is.

Tijdens de cursus zal je je oefenen in het innemen van zo’n filosofische houding. Verschillende filosofische vaardigheden komen aan bod, zoals het innemen van een open houding, zorgvuldig formuleren, argumenteren, reflecteren, en jezelf en anderen te bevragen door onder meer de dialoog aan te gaan. 

De dialoog maakt dat je je gedachten moet verwoorden, en maakt dat je met elkaar van gedachten kunt wisselen. Over en weer kan je elkaar verder helpen door elkaars denkbeelden te bevragen. Filosofische vragen hebben namelijk als eigen-aardigheid dat je ze vanuit verschillende perspectieven kunt onderzoeken. Zo’n ander perspectief werkt vaak als een eye-opener! Juist omdat de zienswijze van mensen verschilt, krijg je als vanzelf een waaier van invalshoeken. Al met al leer je van en met elkaar.

Tijdens de cursus word je de ruimte geboden om zelf filosofische vragen in te brengen, vragen die uit het / je eigen (alledaagse) leven gegrepen zijn.

Vereisten voor deelname
Voorkennis is niet nodig, een goede schriftelijke en mondelinge beheersing van het Nederlands is daarentegen wel een vereiste. Deze cursus is voor leerlingen die nog geen havo 4 filosofie gevolgd hebben. Bij onvoldoende aanmeldingen wordt op een later tijdstip oud-leerlingen de mogelijkheid geboden om deel te nemen.

Materiaal
Verschillende artikelen, die door de docent met de cursisten worden gedeeld. Kosten € 15,=.

Studiebelasting
Behalve het lesmoment van 90 minuten wordt uitgegaan van een gemiddelde van zo’n 2 ½ uur studiebelasting per week.

N.B. De cursus vindt doorgang als zich minimaal 12  deelnemers hebben opgeven. Uiterlijk 20 juli krijgt u hier bericht over.  

Menu