Filosofie voor 21+ in Rotterdam

Ben je gezakt, wil je herprofileren, een nieuwe start maken of gewoon die volgende stap zetten? Wij helpen je groeien. Op het VAVO Rijnmond College in Rotterdam behaal je jouw diploma of deelcertificaten mavo, havo of vwo.

Filosofie voor volwassenen 21+

Het VAVO Rijnmond College biedt sinds enkele jaren het programma filosofie voor volwassenen aan. Dit is bedoeld voor volwassenen die in een stimulerende omgeving onder begeleiding van een enthousiaste docent hun eigen denken willen trainen en kennis willen maken met traditionele en moderne filosofische inzichten. Voorkennis is niet nodig. De leeftijd van de studenten varieert tussen de 25 en 85 jaar.

Programma
Het basisprogramma in het eerste jaar omvat een aantal van de belangrijkste filosofische domeinen, waaronder:

  • de geschiedenis van de filosofie;
  • wijsgerige antropologie (filosofisch onderzoek naar de mens);
  • ethiek (de bestudering van goed handelen en goed zijn);
  • sociale filosofie (filosofisch onderzoek naar de samenleving);
  • en een kennismaking met het examenthema dat in het tweede jaar centraal staat.

Hiernaast zal er gewerkt worden aan diverse filosofische vaardigheden als argumenteren, redeneren, het aanleren van een filosofische denkhouding en het voeren van socratische gesprekken.

Een eventueel tweede jaar is voornamelijk gericht op deelname aan het landelijk havoeindexamen filosofie. Het onderwerp voor dit havo-eindexamen is ‘Democratie: vrijheid, gelijkheid, voor wie?’

Lesmethode
Er wordt in het eerste jaar gebruik gemaakt van het leerboek Durf te denken! van Frank Meester, Maarten Meester en Natascha Kienstra (2020, ISBN 9789024419784).

De leermaterialen voor het tweede jaar worden te zijner tijd bekend gemaakt. De syllabus met verplichte stof voor het eindexamen is te vinden op examenblad: https://bit.ly/3zqIJ9j.

Studiebelasting
Behalve het lesmoment van 90 minuten wordt uitgegaan van 3,5 uur studiebelasting per week.

Toetsing
In het eerste jaar zijn er vier schriftelijke toetsen en een praktische opdracht. In het tweede jaar zijn er drie schriftelijke toetsen, een praktische opdracht en het centraal schriftelijk eindexamen.

Menu