Filosofie voor 21+ in Rotterdam

Ben je gezakt, wil je herprofileren, een nieuwe start maken of gewoon die volgende stap zetten? Wij helpen je groeien. Op het VAVO Rijnmond College in Rotterdam behaal je jouw diploma of deelcertificaten mavo, havo of vwo.

Filosofie voor volwassenen 21+ havo 4

Het VAVO Rijnmond College biedt sinds enkele jaren het programma filosofie voor volwassenen aan. Dit is bedoeld voor volwassenen die in een stimulerende omgeving onder begeleiding van een enthousiaste docent hun eigen denken willen trainen en kennis willen maken met traditionele en moderne filosofische inzichten. Voorkennis is niet nodig. De leeftijd van de studenten varieert tussen de 25 en 85 jaar.

Programma
Het basisprogramma in het eerste jaar omvat een aantal van de belangrijkste filosofische domeinen, waaronder:

  • wijsgerige antropologie (filosofisch onderzoek naar de mens);
  • ethiek (de bestudering van goed handelen en goed zijn);
  • sociale filosofie (filosofisch onderzoek naar de samenleving);
  • kennisleer (filosofisch onderzoek naar de vraag of en hoe we kennis over de wereld kunnen verwerven);
  • en een oriëntatie op het examenthema dat in het tweede jaar centraal staat.

Daarnaast zal er gewerkt worden aan diverse filosofische vaardigheden, zoals argumenteren, redeneren, het aanleren van een filosofische denkhouding en het voeren van socratische gesprekken.

Een eventueel tweede jaar is voornamelijk gericht op deelname aan het landelijk havo-eindexamen filosofie. Het onderwerp voor dit havo-eindexamen is ‘Democratie: vrijheid, gelijkheid, voor wie?’

Lesmethode
Er wordt in het eerste jaar gebruik gemaakt van het leerboek Durf te denken! van Frank Meester, Maarten Meester en Natascha Kienstra (2020, ISBN 9789024419784).

De leermaterialen voor het tweede jaar worden te zijner tijd bekend gemaakt. De syllabus met verplichte stof voor het eindexamen is te vinden op examenblad filosofie_havo_versie_2_2023.pdf (examenblad.nl)

Studiebelasting
Behalve het lesmoment van 120 minuten wordt uitgegaan van 3,5 uur studiebelasting per week.

Toetsing
In het eerste jaar zijn er vier schriftelijke toetsen en een praktische opdracht. In het tweede jaar zijn er drie schriftelijke toetsen en het centraal schriftelijk havo-eindexamen.

 

Filosofie voor volwassenen havo 5 21+

Filosofie voor volwassenen havo 5 21+ is het vervolg op het brede en inleidende leerjaar filosofie havo 4 21+, waarin het basisprogramma aan bod is gekomen.

Programma
Het programma in het tweede jaar is afgestemd op het havo-eindexamenonderwerp ‘Democratie: vrijheid, gelijkheid, voor wie?’
Tijdens dit examenjaar onderzoeken we uiteenlopende filosofische vraagstukken die samenhangen met de democratie aan de hand van de examenbundel Denken over democratie.

Vraagstukken zoals:
Is democratie hetzelfde als de meeste stemmen gelden of is dat een tirannie van de meerderheid?
Moeten we antidemocraten hun democratische rechten gunnen of kunnen we ze beter de mond snoeren?
Leidt democratie noodzakelijkerwijs tot het beste beleid of zijn belangrijke beslissingen beter af in handen van experts met verstand van zaken?
Wat is belangrijk voor een moderne multiculturele samenleving; werkt een democratie wel als burgers onderling heel verschillend zijn?

Al eeuwenlang breken filosofen zich het hoofd over de aard en het nut van democratie. Tijdens de cursus komen de denkwijzen van zowel oude als eigentijdse filosofen aan bod over een politiek systeem dat wij als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen. Wat kunnen we leren van denkers als Plato, Rousseau, Habermas en Sandel over de problemen waar de moderne democratie mee geconfronteerd wordt, zoals populisme en religieus fundamentalisme? Er wordt aandacht besteed aan een rijk palet aan filosofische beschouwingen op het democratische ideaal en op de weerbarstige praktijk, waarin de democratie telkens opnieuw op de proef wordt gesteld.

Lesmethode
Tijdens dit examenjaar wordt als uitvalsbasis voor de lessen gebruik gemaakt van de examenbundel Denken over democratie van Olle Spoelstra e.a.(2021, ISBN 9789047713746). Tijdens de lessen wordt ook teruggegrepen op onderwerpen die tijdens de inleidende cursus via het leerboek Durf te denken! van Frank Meester, Maarten Meester en Natascha Kienstra (2020, ISBN 9789024419784) aan de orde zijn gesteld.

De syllabus met verplichte stof voor het eindexamen is te vinden op examenblad: filosofie_havo_versie_2_2023.pdf (examenblad.nl)

Studiebelasting
Behalve het lesmoment van 120 minuten wordt uitgegaan van 3,5 uur studiebelasting per week.

Toetsing
In het examenjaar zijn er drie schriftelijke toetsen en het centraal schriftelijk havo-eindexamen.

Menu